Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Verpleging

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving van de verpleging

De verpleegkundige voert diverse verpleegtechische handelingen uit, zoals wondverzorging, toedienen van medicijnen en aanbrengen of verwisselen van een infuus. Ook begeleiding en instructie behoren tot de taken.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Op welke dagen en tijden?

De dagen en tijden waarop u verpleging ontvangt, worden in overleg met u vastgesteld. Icare biedt 24 uur per dag zorg, gepland en ongepland.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

De verpleegkundige voert diverse verpleegtechische handelingen uit, zoals wondverzorging, toedienen van medicijnen en aanbrengen of verwisselen van een infuus. Ook begeleiding en instructie behoren tot de taken.

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u thuiszorg aanvragen dan kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Onze medewerkers beantwoorden uw vragen en maken voor u contact met de wijkverpleegkundige, die een afspraak met u maakt.

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Voor mensen die thuis verpleging nodig hebben.

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

in overleg

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u zelf een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, dan belt u 48 uur van tevoren met het bereikbaarheidsnummer van het wijkteam.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

in overleg

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Icare en uw klacht mailen naar klachtencommissie@icare.nl

Kosten

Kosten

Verpleging wordt vergoed vanuit de AWBZ en u betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen en het aantal uren verleende hulp.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie:

Bemiddelingskosten

niet van toepassing

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden: niet van toepassing

Reiskosten

niet van toepassing

Eigen bijdrage

Ja. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage, neemt u dan contact op met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Organisatie

Icare

rayon kantoor
Stationsweg 114
6711PZ Ede

Postadres

Postbus 900
7940KE Meppel

0900 8833 24 uur per dag
info@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020