Diensten

Begeleiding voor ouders van kinderen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis

De coaching

Omschrijving werkwijze

Hulpvraag gericht

Door wie?

Door ouderbegeleiders met werkwijzen vanuit het maatschappelijk werk, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding of Video Home Training

Beoogd eindresultaat

Ouders hebben antwoord gekregen op hun hulpvragen of kunnen weer zelfstandig zonder hulp van een beroepskracht verder.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag is het streven 3 maanden tot één jaar

Waar?

Toelichting locatie

Op locatie of bij ouders / verzorgers thuis

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Doorgaans doordeweekse dagen

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Huisarts, jeugdarts of specialist

Aanmelding en vervolgprocedure

Kentalis Aanmeldpunt 0800-53682547

Kosten

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 bekostigd door de ziektekostenverzekering.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Nee

Eigen bijdrage

De zorg wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Geen

Vergelijk Meer

Organisatie

Koninklijke Kentalis

Reigerstraat 15A
6883ER Velp Gld

026 3525900
06 10015724
dewinde@kentalis.nl

Laatste controle op 29 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod