Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

gespecialiseerde begeleiding

Meer informatie over deze dienst:

De ondersteuning / begeleiding

Omschrijving werkwijze

Bureau Beckers biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding. Deze kan plaatsvinden bij u thuis, bij onze eigen locatie, of op een andere gewenste locatie. Begeleiding is gericht op de volgende vier gebieden:
- Zelfstandig studeren
- Zelfstandig worden
- Zelfstandig wonen
- Zelfstandig werken

Voor meer informatie:
http://www.bureau-beckers.nl

Door wie?

Via de volgende link ziet u een actueel overzicht van onze medewerkers.

http://www.bureau-beckers.nl/overons/organisatie/medewerkers/

Soort ondersteuning/begeleiding

  • geldproblemen
  • gezinsproblemen
  • leerproblemen
  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning
  • Overig, namelijk: Individuele begeleiding op alle levensgebieden.

Beoogd eindresultaat

Duurzame verbetering van de eigen regie door focus op de volgende gebieden:
- Relevante vaardigheden
- Aandacht voor uw persoonlijke netwerk
- Zinvolle participatie die bij u past in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding

Duur

Gemiddeld zijn mensen drie jaar in begeleiding. Levensloopbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Op iedere gewenste locatie.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Wij houden kantoortijden aan. Eventuele intensieve zorg, voor mensen die zelfstandig wonen met een indicatie voor beschermd wonen, geven wij vorm in samenwerking met uw netwerk.

Kosten

Kosten

De kosten worden vergoed vanuit de WMO.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: 63 euro per uur.

Eigen bijdrage

Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit wordt door uw gemeente bepaald. Ook bepaalt de gemeente hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Jeugdwet
  • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt ten allen tijde contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarmee kunt u zelf beoordelen of de werkwijze en visie van Bureau Beckers aansluiten bij uw vraag. Een indicatie via de wmo is noodzakelijk. U kunt ervoor kiezen om direct (dus voordat u bij ons bent geweest) bij uw gemeente, afdeling WMO, om een keukentafelgesprek te vragen. U kunt er ook voor kiezen om tijdens uw kennismaking met ons uw vraag en problematiek op papier te laten zetten. U kunt dit gebruiken als ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Bureau Beckers biedt begeleiding aan voor mensen vanaf 12 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen met een normale tot zeer goede intelligentie.

Organisatie

Bureau Beckers

St. Annastraat 376
6525ZK Nijmegen

024 3572707
info@bureau-beckers.nl

Laatste controle op 20 april 2020