Diensten

Gezinsbegeleiding

De coaching

Omschrijving werkwijze

Ons vakkundig personeel stelt samen met u een persoonlijk zorg(leef)plan op. Dit plan is gebaseerd op uw wens en behoefte. Hierbij respecteren wij uw dagelijkse leefpatroon. Het plan sluit naadloos aan op het kwaliteitskader voor de verantwoorde zorg.

Door wie?

Gezinsbegeleiding wordt geboden door professionals die vaak naast het Nederlands ook het Turks of Arabisch beheersen en bekend zijn met normen en waarden uit niet westerse culturen.

Zorgzwaarte

  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Door onze begeleiding heeft u vaardigheden aangeleerd en handvaten aangereikt gekregen waardoor u weer vol vertrouwen in uw rol als opvoeder staat.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag.

Waar?

Toelichting locatie

De begeleiding vindt in de eigen thuissituatie plaats.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In overleg.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt zich per mail info@tugrazorg.nl of telefonisch 026-7502889 melden voor een intake en dan gaan wij samen vervolg stappen ondernemen om uw zorgvraag op gang te zetten

Kosten

Kosten

Als u een indicatie heeft dan worden de kosten vergoedt door de gemeente. Tugra Zorg & Welzijn stuurt rechtstreeks een factuur naar de gemeente.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: nader te overleggen

Eigen bijdrage

Voor gezinsbegeleiding geldt een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het CAK.

Vergelijk Meer

Organisatie

Tugra Zorg & Welzijn

Bruishuis
Akkerwindestraat 1
6832CR Arnhem

026 7502887
026 7502889
info@tugrazorg.nl

Contactpersoon

Ozyer, Maatschappelijk Werker
Akkerwindestraat 1
6832CR Arnhem

026 7502887
026 7502889
info@tugrazorg.nl

Laatste controle op 30 november 2020

Vergelijk hulpaanbod