Diensten

Onderzoek en behandeling ontwikkelingsproblemen

Algemeen

Omschrijving

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling binnen de generalistische basis GGZ (onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten) en de specialistische GGZ (onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen) voor ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud en baseert het handelen zoveel mogelijk op bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden.

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van uw kind, maar kijkt ook naar de talenten die uw kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Soort ggz-zorg

gespecialiseerde ggz

Aandoeningen

 • ADHD
 • angststoornissen
 • autisme spectrum stoornissen
 • dwangstoornissen
 • PDD-NOS
 • stemmingsstoornissen

Problemen

 • acceptatie
 • angststoornissen
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • stress
 • trauma's
 • zelfvertrouwen
 • leerproblemen

Zorg(protocol) onderdelen

 • diagnostisch onderzoek
 • behandeling

Behandelmethoden

We werken handelingsgericht: het kind én de ouders begeleiden we in het omgaan met de problemen die ze dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen. We stimuleren een goede samenwerking met de school van het kind.

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouders en kind verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het zorgtraject onnodig lang duurt.

Voor RIOzorg staan de problemen die het kind dagelijks ervaart centraal. Samen met ouders, kind en school zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan het welzijn van het kind en een succesvolle deelname aan de maatschappij.

Aantal personen?

 • Groepstherapie
 • Individuele therapie

Specialisaties?

Expert bij comorbiditeit: RIOzorg werkt nauw samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). In de praktijk blijkt dat kinderen met dyslexie ook te maken kunnen krijgen met ontwikkelingsproblemen. Andersom is het ook mogelijk: eerst wordt bijvoorbeeld ADHD vastgesteld en later wordt duidelijk dat het kind ook dyslectisch is. Voor het kind en de ouders is de samenwerking tussen RIOzorg en het RID belangrijk. De overdracht verloopt soepel en de behandelingen kunnen op elkaar worden afgestemd.

Registraties en keurmerken

 • AGB
 • BIG
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • NVGzP (Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie)
 • NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)
 • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
 • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
 • VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)
 • VKJP (Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie)

Doelgroepen

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud
is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die
wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en
somberheid.

Waar?

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

In de praktijk

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

RIOzorg Arnhem: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG

Aanvragen en vervolgprocedure

Voor onderzoek en behandeling bij RIOzorg heeft u een verwijzing van uw huis- of jeugdarts of gemeente nodig. Hoe dit werkt is per gemeente verschillend. Soms kunt u terecht bij het wijkteam, soms bij het CJG, dan weer bij het sociaal loket. Om het u makkelijk te maken zoeken wij het voor u uit. Is er iets onduidelijk? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op onze website of, als u geen beschikking heeft over internet, telefonisch. Zie www.riozorg.nl voor de volledige vervolgprocedure.

Kosten

Kosten

Over de kosten en vergoeding voor onze diagnostiek en behandeling zijn afspraken gemaakt met alle gemeenten. De tarieven zijn afgeleid van de kostenstructuur voor DBC's die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kijk voor meer informatie op onze webiste www.riozorg.nl.

Eigen bijdrage

Geen. Kijk voor meer informatie op onze webiste www.riozorg.nl.

Wanneer (deels) vergoed?

Altijd. Kijk voor meer informatie op onze webiste www.riozorg.nl.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

RIOzorg werkt zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Meer info op www.riozorg.nl.

Organisatie

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

Jansbinnensingel 1
6811AJ Arnhem

026 8200208
026 8200253
info@riozorg.nl

Contactpersoon

Caroline Koers, Teammanger Oost
Jansbinnensingel 1
6811AJ Arnhem

026 8200208
c.koers@riozorg.nl

Laatste controle op 9 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod