Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Hera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland, namelijk in Apeldoorn, Nijmegen en Oosterbeek

Opvang is geschikt voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en die niet meer thuis willen en kunnen blijven.
In een veilige omgeving komen zij tot rust en kunnen zij praktische zaken regelen. Vrouwen worden gedurende hun verblijf begeleid bij het verkennen van hun toekomstperspectieven. Zij maken een keuze voor het opbouwen van een nieuw leven, voor terugkeer naar de oude situatie (eventueel met hulp) of voor een ander alternatief.

Doelgroepen

Doelgroepen

Slachtoffers huiselijk geweld, Vrouwen

Doelgroep-toelichting

Vrouwen (en kinderen) die te maken hebben met huiselijk geweld

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Nee
  • Hera verzorgt indicatiestelling indien gewenst en is gecertificeerd OB en AB

Aanvragen en vervolgprocedure

Via de afdeling Centrale Intake op telefoonnummer 026 3894945 (24 uur per dag bereikbaar)
Aanmelding is telefonisch. Een medewerker van Moviera kijkt met u naar de mogelijkheden.

Locatie

Locatie

Geen vaste locatie

De opvang

Is de opvang bedoeld voor dak- en thuislozen?

nee, voor andere doelgroep, namelijk:

Opvang voor specifieke doelgroep?

vrouwenopvang

Door wie?

Professionele hulpverleners

Inhoud & werkwijze

Op basis van de intake en de hulpvraaginventarisatie wordt een begeleidingsplan gemaakt. Begeleiding vindt plaats middels de methodiek Toekomst Gericht Begeleiden (TGB). Begeleiding kan groepsgewijs of individueel aangeboden worden. Vrouwen en kinderen kunnen gebruik maken van verschillende interne disciplines.

Duur

Vrouwen verblijven maximaal zes maanden in deze voorziening.

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Indien wenselijk en mogelijk worden naasten (bijvoorbeeld gezin en familie) betrokken.
Omdat veiligheid een belangrijke rol kan spelen is dit niet altijd voor de hand liggend.
Geheimhouding van adres kan noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Het gaat om een 24-uursvoorziening

Kosten

Kosten

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd (eventueel via een uitkering)

Kortingsmogelijkheden

Afhankelijk van de omstandigheden

Organisatie

Moviera

Postadres

Adres Centraal Bureau Moviera
Bennekomseweg 43
6717LL Ede

088 3744744 Info, aanmelding en advies
info@moviera.nl
www@moviera.nl

Laatste controle op 14 april 2020