Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Woonbegeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Vrouwen worden zodanig begeleid dat zij binnen de gestelde begeleidingsduur hun weerbaarheid en hun vermogen om problemen op te lossen vergroten en daardoor weer zeggenschap over hun leven hebben.

Woonbegeleiding is een tijdelijk programma voor vrouwen met geweldservaringen; het is afgestemd op de individuele vraag van een vrouw. Aandacht gaat uit naar problemen op het gebied van wonen, school/werk, financiën, kinderen en opvoeding, sociale contacten, omgang met de ex-partner of vader van de kinderen en welzijn.

Woonbegeleiding is gericht op het hier en nu, de toekomst, het leren omgaan met de veelzijdige problemen als gevolg van geweldservaringen uit het verleden. Cliënten wonen in een eigen woonruimte en hebben een grote mate van zelfstandigheid.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Nee

Aanmelding en vervolgprocedure

Via de afdeling Aanmelding, advies en informatie, op telefoonnummer 026 3894945 (24 uur per dag bereikbaar)

Doelgroepen

Doelgroepen

Slachtoffers huiselijk geweld, Vrouwen

Doelgroep-toelichting

Deze vorm van hulp is voor volwassen vrouwen (vaak met hun kinderen) die na opname zelfstandig willen wonen en tijdelijk ondersteuning nodig hebben én voor vrouwen die direct uit een geweldsituatie komen, maar voor wie opvang niet nodig is.

Voor wie niet?
Vrouwen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen

Begeleiding

Door wie?

Professionele medewerkers van Moviera

Inhoud begeleiding

Woonbegeleiding is een tijdelijk programma voor vrouwen met geweldservaringen; het is afgestemd op de individuele vraag van een vrouw. Aandacht gaat uit naar problemen op het gebied van wonen, school/werk, financiën, kinderen en opvoeding, sociale contacten, omgang met de ex-partner of vader van de kinderen en welzijn. Cliënten in het Woonbegeleidingsprogramma beschikken over een zelfstandige, eigen woonruimte.

Kosten

Kosten begeleiding

Aan begeleiding zijn geen kosten verbonden

Overige kosten

Niet van toepassing

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Wanneer relevant worden contacten onderhouden met hulpverleningsinstanties in het netwerk rondom de cliënt. Met een gebiedsgebonden agent worden zonodig afspraken gemaakt over de veiligheid.

Organisatie

Moviera

Postadres

Adres Centraal Bureau Moviera
Bennekomseweg 43
6717LL Ede

088 3744744 Info, aanmelding en advies
info@moviera.nl
www@moviera.nl

Laatste controle op 14 april 2020