Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Onderzoek en behandeling (groep en individueel)

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving doel

Behandelprogramma’s van De Noorderbrug zijn gericht op het vergroten van uw mogelijkheden en het opnieuw aanleren van vaardigheden. U kunt bijvoorbeeld een behandelprogramma volgen in aanvulling op een revalidatieprogramma. Behandeling richt zich op het verbeteren van uw dagelijkse leefsituatie.

Soort dagbehandeling

Onderzoek en behandeling

Behandelmethode(s)

Behandelprogramma’s van De Noorderbrug zijn gericht op het vergroten van uw mogelijkheden en het opnieuw aanleren van vaardigheden. U kunt bijvoorbeeld een behandelprogramma volgen in aanvulling op een revalidatieprogramma. Behandeling richt zich op het verbeteren van uw dagelijkse leefsituatie. Op basis van uw vraag, of die van uw omgeving, wordt er na een aanvullend onderzoek een behandelprogramma met u opgesteld. Een behandelprogramma kan uit verschillende onderdelen bestaan, kent duidelijke doelstellingen en een afgebakende tijd. Een behandeling kan individueel zijn, met uw gezin of in een groep. Soms is behandeling een goede opstap naar een andere, lichtere ondersteuningsvorm.

Specialisme(s)

* Behandelprogramma Afasie:
Een voorbeeld van behandeling is de behandelmodule Afasie. Deze kunt u volgen bij een Afasiecentrum van De Noorderbrug. Hier werkt u aan het verbeteren van uw communicatievaardigheden, zoals spreken, lezen en schrijven. U leert hoe u zich op andere manieren kunt uiten. Ook leert u gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals een agenda, een gespreksboek of een computer.

* Behandelprogramma Hersenz: Hersenletsel gaat nooit meer over, maar u kunt wél leren ermee om te gaan en uw leven op uw eigen wijze vorm te geven. De professionals van Hersenz kunnen samen met u en uw naasten kijken wat nodig is om uw leven weer zo goed mogelijk op de rit te krijgen. Het behandelprogramma bestaat uit verschillende behandelmodulen. In Hersenz werkt De Noorderbrug samen met andere zorgaanbieders in Nederland die expertise hebben op het gebied van hersenletsel. Het doel van dit behandelprogramma is het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en weer grip krijgen op het leven. De modules Omgaan met verandering, Neurogym, Grip op je energie en Aandacht en geheugen zijn gericht op het vergroten van uw mogelijkheden en zelfstandigheid.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar

Vaste behandelaar?

Ja, er is een vast team

Doelgroepen

Doelgroepen

Mantelzorgers, Slachtoffers van een misdrijf/verkeersongeluk, Voor familieleden/omgeving, Vrijwilligers

Doelgroep-toelichting

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening.

Aanmelden

Aanvragen en vervolgprocedure

Voor vragen over behandeling kunt u terecht bij het team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij zijn  te bereiken via telefoonnummer 050 - 597 3820.

Mogelijkheden vervoer

Vervoer is op eigen gelegenheid

Waar?

Locatie

Servicebureau
Stedumermaar 6
9735AC Groningen
050 5973820

Toelichting locatie

Kijk voor onze locaties op www.noorderbrug.nl/over-de-noorderbrug/locaties

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Voor vragen over behandeling kunt u terecht bij het team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 050 - 597 3800.

Kosten

Kosten

Wlz-gefinancierd.

Het CIZ geeft indicaties af voor de Wet Langdurige Zorg; www.ciz.nl

Eigen bijdrage

N.v.t.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor meer informatie kijk op www.noorderbrug.nl

Vergelijk Meer

Organisatie

De Noorderbrug

Servicebureau
Stedumermaar 8
9735AC Groningen

Postadres

Servicebureau
Postbus 171
9700AD Groningen

050 5973820 Klant & Advies
050 5973888
klantenadvies@noorderbrug.nl
info@noorderbrug.nl

Contactpersoon

Klant en Advies

050 5973820
klantenadvies@noorderbrug.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Laatste controle op 28 augustus 2020