Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Individuele en Ambulante begeleiding

Meer informatie over deze dienst:

De ondersteuning / begeleiding

Omschrijving werkwijze

Plan op maat en tijdspad afgestemd en in samenwerking met de client

Door wie?

Medewerkers van Het Torenkamertje. Mogelijk in samenwerking met de Gemeente

Soort ondersteuning/begeleiding

 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • zelfredzaamheid
 • Overig, namelijk: Therapeutische begeleiding

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Zelfstandigheid, Inschakelen netwerk indien nodig

Duur

Er wordt een tijdspad in overleg gemaakt

Waar?

Locatie

We zijn gevestigd in 't Palet
Rooseveltweg 408D
6707GX Wageningen
0317 750209

Toelichting locatie

Ambulant of op de locatie van het Torenkamertje

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In overleg

Graag contact via info@het-torenkamertje.nl

Kosten

Kosten

Variabel . Volgens contractering

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: 60,00 per uur of in overleg

Eigen bijdrage

Alleen bij WMO begeleiding, dagbesteding

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • SVB/ ZIN

Aanmelding en vervolgprocedure

Via een intakegesprek. 

Organisatie

Het Torenkamertje

We zijn gevestigd in 't Palet
Rooseveltweg 408
6707GX Wageningen

0317 750209
06 14956807 06 -17197792
info@het-torenkamertje.nl

Contactpersoon

Froukje Boven, Praktijkbeheerder
Afdeling Management
Rooseveltweg 408D
6707GX Wageningen

0317 750209
06 14956807
info@het-torenkamertje.nl
info@het-torenkamertje.nl

Of via de website :www.het-torenkamertje.nl

Laatste controle op 19 maart 2020