Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding)

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Doel van ambulante woonondersteuning /-training is ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), lichamelijke beperking, NAH, reclasseringsachtergrond, chronische gezondheidsproblemen en / of complexe gedragsproblemen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen woning. Pluryn en client ontwikkelen samen een netwerk om hen heen. Een netwerk dat zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande structuren en krachten. De (jong)volwassene doet het zelf. Doel is dan ook om de professionele hulp overbodig te maken. Pluryn geeft hulp, advies en begeleiding bij de uitdagingen in het leven en ondersteuning op die gebieden waar de cliënt nog niet voldoende vaardigheden laat zien. Aanvullend op dit aanbod kan Pluryn nog dagbesteding / dagbehandeling, therapie, speciaal onderwijs, naschoolse hulpverlening arbeidsintegratie en/of vrijetijdsbesteding bieden.

Zorgzwaarte

  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, NAH of een chronische ziekte vanaf 18 jaar.

Begeleiding

Door wie?

Ervaren ambulante woonbegeleiders met kennis van verschillende interventie methoden op de verschillende levensgebieden zorgen voor de ondersteuning.

Inhoud begeleiding

De (jong)volwassene krijgt ondersteuning van de woonbegeleider in de eigen woning of op andere relevante locaties. Het contact varieert van enkele keren per maand tot meerdere keren per week, afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de afgegeven indicatie.

Kosten

Kosten begeleiding

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt ambulante ondersteuning. Denk hierbij aan: begeleiding en dagbesteding zonder dat je bij een zorginstelling woont. Mensen die in een eigen (huur)huis of appartement wonen en ondersteuning of dagbesteding willen, kunnen woonondersteuning thuis aanvragen bij de gemeente.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Organisatie

Pluryn

Werkenrode Volwassenen
Kerkenbos 1003
6546BB Nijmegen

Postadres

Hoofdkantoor Pluryn
Postbus 50
6500AB Nijmegen

088 7792000
088 7795000
088 7792002
klantenbureau@pluryn.nl

Laatste controle op 4 mei 2020