Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk

Meer informatie over deze dienst:

Locatie

Locatie

Geen vaste locatie

Dagbesteding

Omschrijving

Gehandicapte mensen (LVG, LG of VG) en/of mensen met ernstige gedragsproblemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij PlurynWerkt veel (behandel)mogelijkheden om hen snel naar werk te begeleiden. Variërend van praktijk / speciaal onderwijs, AKA-opleidingen, leerwerktrajecten, talentenexpeditie, arbeidsintegratie, werkervaringsplekken, therapie, arbeidstraining en reintegratie, jobcoaching, activering, opstapbanen, mini-jobs, vacatures en reguliere banen.

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Soort activiteiten

 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten

De omgeving

Samen met de jongere of volwassene met een beperking en/of complexe gedragsproblemen zoekt PlurynWerkt naar passend, zoveel mogelijk zelfstandig, (vrijwilligers)werk. Dat kan zijn bij maatschappelijke ondernemingen, maar ook bij bedrijven, verenigingen en instellingen binnen de regio Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant, Heerlen, Groningen (stad), Leeuwarden, heel Nederland (Jobstap). Met trajecten als mini-jobs en Eigen Baas verrichten jongeren of volwassenen met een (arbeids)beperking werk voor een loonwaarde. REA College verzorgt maatwerkgerichte programma’s voor arbeids(re-)integratie. Er zijn onderwijs en trainingsfaciliteiten in onder meer de richtingen: Groen, ICT, Administratie en Grafische sector. Indien nodig biedt Pluryn een beschermde woonvorm binnen een driemilieus voorziening en woonondersteuning / -training voor mensen met een handicap en/of ernstige gedragsproblematiek. REA College verzorgt ook arbeidsassessment, arbeidsintegratie, de Talentenexpeditie en coaching op reguliere roc’s. Jobstap zoekt betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Jobcoaches ondersteunen de werkers.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Het UWV kan ook je arbeidstoeleiding bij Pluryn betalen.

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Kosten

Kosten

Er zijn verschillende soorten financiers: • CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor arbeidsintegratie als je bij een zorginstelling woont. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. • Gemeente: ambulante ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Denk hierbij aan: vrijwilligerswerk zonder dat je bij een zorginstelling woont. Hiervoor ga je voortaan naar de gemeente. • Het UWV kan ook arbeidstoeleiding bij Pluryn betalen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 16 jaar.

Organisatie

Pluryn

Werkenrode Volwassenen
Kerkenbos 1003
6546BB Nijmegen

Postadres

Hoofdkantoor Pluryn
Postbus 50
6500AB Nijmegen

088 7792000
088 7795000
088 7792002
klantenbureau@pluryn.nl

Laatste controle op 4 mei 2020