Algemeen

Specialismes

Revalidatiegeneeskunde

Verblijf mogelijk?

Ja: Klinische behandeling, indien geïndiceerd door revalidatiearts. Andere behandelvormen zijn: poliklinische revalidatie of dagbehandeling.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Huisarts, jeugdarts of specialist

Aanvragen en vervolgprocedure

Huisarts of specialist verwijst naar revalidatierarts. Na ontvangst verwijsbrief beoordeelt de revalidatiearts of een 'eerste afspraak/onderzoek' gepland wordt. Cliënten kunnen ook rechtstreeks vanuit het ziekenhuis worden verwezen. Revalidatiearts beoordeelt of revalidatiebehandeling geïndiceerd is en overlegt welke vorm voor de cliënt het meest geschikt is.

Waar?

Toelichting locatie

Locatie Arnhem, ziekenhuis Rijnstate

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Poliklinische revalidatiebehandeling: ma t/m vrijdag,van 08.00-17.00.

Kosten

Kosten

Revalidatiebehandeling valt onder de basisverzekering.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

De kosten van revalidatiebehandeling brengt RMC Groot Klimmendaal bij de zorgverzekeraar in rekening. De revalidatiebehandeling valt onder het eigen risico.

Locatie

Locatie

RMC Groot Klimmendaal Arnhem, zieken huis Rijnstate

Adres

Wagnerlaan 55

Postcode

6815 AD

Plaats

Arnhem

Vergelijk Meer

Organisatie

Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Wagnerlaan 55
6815AD Arnhem

Postadres

Postbus 9555
6800TA Arnhem

088 0057327
088 0057095

Laatste controle op 9 september 2020

Vergelijk hulpaanbod