Algemeen

Specialismes

Revalidatiegeneeskunde

Verblijf mogelijk?

Nee

Doelgroepen

Doelgroepen

Kinderen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Huisarts, jeugdarts of specialist

Aanvragen en vervolgprocedure

Huisarts of specialist verwijst naar revalidatierarts. Na ontvangst verwijsbrief beoordeelt de revalidatiearts of een 'eerste afspraak/onderzoek' gepland wordt. Cliënten kunnen ook rechtstreeks vanuit het ziekenhuis worden verwezen. Revalidatiearts beoordeelt of revalidatiebehandeling geïndiceerd is en overlegt welke vorm voor de cliënt het meest geschikt is.

Waar?

Toelichting locatie

Indien uw zoon of dochter les volgt bij Scholengemeenschap Mariëndael in Arnhem kan de poliklinische behandeling ook tijdens lestijd plaatsvinden.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Poliklinische revalidatiebehandeling: ma t/m vrijdag,van 08.00-17.00.

Kosten

Kosten

Revalidatiebehandeling valt onder de basisverzekering.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

De kosten van revalidatiebehandeling brengt RMC Groot Klimmendaal bij de zorgverzekeraar in rekening. De revalidatiebehandeling valt onder het eigen risico.

Locatie

Locatie

RMC Groot Klimmendaal Arnhem, locatie Mariëndael

Adres

Middachtensingel 12

Postcode

6825 HN

Plaats

Arnhem

Vergelijk Meer

Organisatie

Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Middachtensingel 12
6825HN Arnhem

026 3526100 (algemeen nummer)

Laatste controle op 9 september 2020

Vergelijk hulpaanbod