Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Nazorg

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Hoe goed u ook herstelt, het kan voorkomen dat u zich tijdelijk iets minder goed voelt en een terugval hebt. In zo’n situatie is er de zekerheid van ons nazorgtraject. Ook na beëindiging van uw begeleiding bij de RIBW AVV staan we voor u klaar.

Nazorgtraject

Onze begeleidingstrajecten zijn allemaal van tijdelijke aard. Samen met u werken we aan uw herstel en streven we ernaar dat u zo snel mogelijk weer meedoet in de maatschappij. Maar ook als u voldoende hersteld bent, kan het gebeuren dat het een keer wat minder goed met u gaat. Daarom kunt u altijd bij ons terecht voor nazorg wanneer een terugval dreigt. Door snel in te grijpen, voorkomen we samen dat u een terugval krijgt en opnieuw zorg en ondersteuning nodig hebt.


Altijd vertrouwd

Bij RIBW AVV kunt u 24 uur per dag terecht. Ook wanneer u geen begeleiding meer krijgt. Vanwege de vertrouwensband met uw voormalig persoonlijk begeleider en zijn kennis over uw psychische problemen kunnen wij u snel de begeleiding bieden die u nodig hebt. Zo zorgen we er samen voor dat u grip op uw eigen leven krijgt en houdt.

Door wie?

Professionele begeleiders

Soort ondersteuning/begeleiding

psychosociale begeleiding

Zorgzwaarte

lichte ondersteuning

Beoogd eindresultaat

De begeleiding kan terug in de ‘waakvlamstand’ als stabiliteit is bereikt en u weer zelfstandig verder kan met uw leven. U bent met ondersteuning en begeleiding van RIBW AVV de periode van minder functioneren goed doorgekomen en heeft weer grip en regie over uw leven. Een langdurig begeleidingstraject of opname in een ziekenhuis of crisisopvang is voorkomen.

Duur

Afhankelijk van de aard van de problematiek varieert de doorlooptijd van 3 maanden tot een jaar.

Waar?

Locatie

Akkerwindestraat 71
6832CR Arnhem
026 3655230

Toelichting locatie

In alle regio's, op verschillende locaties, bij u thuis.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Wij bieden 24-uurs begeleiding.

Kosten

Kosten

Geen kosten voor de cliënt.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Geen kosten voor de cliënt.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Om u aan te melden bij RIBW AVV hebt u een geldige beschikking nodig van de gemeente. Uw behandelaar of huisarts kan u daarmee helpen. Hebt u de beschikking in uw bezit, dan kunt u op deze website het aanmeldformulier invullen.

Wanneer wij de beschikking en het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij contact op met u. We plannen dan samen een plaatsingsgesprek. Dit plaatsingsgesprek vindt plaats in de regio van uw voorkeur. Bij het gesprek zijn een medewerker van RIBW AVV en de regiomanager aanwezig. Uw verwijzer, een familielid of begeleider is ook van harte welkom. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen stellen en wensen kenbaar maken. De medewerker van RIBW AVV geeft informatie op maat en zal ook vragen stellen aan u. Zo weten we zeker dat we al uw wensen en behoeften goed in beeld hebben.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

De vermelde gegevens zijn algemene gegevens voor onze totale organisatie. Voor actuele, regionale gegevens met betrekking tot bepaalde aantallen en/of situaties kunt u contact opnemen met het betreffende regiokantoor.

Organisatie

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor Malburgen en de Waard

Akkerwindestraat 71
6832CR Arnhem

026 3655230

Laatste controle op 29 juli 2020