Diensten

Coördinatie op het ondersteuningsplan

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Cliënten worden ondersteund bij praktische zaken op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben begeleiders een signalerende rol bij het voorkomen van decompensatie.

ZorgPlus beschikt over een team van begeleiders (HBO) met uiteenlopende expertise en veel ervaring met complexe problematiek. Zij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Voorafgaand aan de start zorg worden naast de hulpvraag, ook de problematiek en eventuele risico’s in kaart gebracht. Er vindt een gedegen matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat alle benodigde deskundigheid aanwezig is. Een Multidisciplinair Expertise team, onder leiding van een psycholoog, (TANK team) toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. TANKers geven inhoudelijke gevraagde en ongevraagde coaching aan de begeleiders en worden altijd betrokken als er sprake is van (risico op) psychiatrische decompensatie, (risico op) suïcide, zwangerschap, (vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, incidenten en delicten. Te allen tijde wordt ook melding gedaan bij verantwoordelijke en betrokken organisaties zoals huisarts, behandelaar, reclassering en Veilig Thuis.

Al vanaf de intake brengen we in kaart welke andere partijen betrokken (moeten) zijn. We streven naar een samenwerking waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen, aanspreken en verantwoordelijkheden delen. Dit alles in het belang van goede en verantwoorde zorg aan onze cliënten.

 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wijkteam of CJG
  • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Hiervoor is een verwijzing nodig vanuit de gemeente.

Doelgroepen

Doelgroepen

Jongeren met autisme, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Volwassenen met autisme, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen

De ondersteuning / begeleiding

Door wie?

Door begeleider, cliëntmanager i.s.m. cliënt.

Soort ondersteuning/begeleiding

  • administratieve ondersteuning
  • geldproblemen
  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Doel is cliënten zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn en verbetering of stabiliteit in het leven van de cliënt te krijgen.

Duur

Zo lang de cliënt bij ZorgPlus in begeleiding is.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Bij de cliënt thuis.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Flexibel

Kosten

Kosten

Hiervoor zijn afspraken met de gemeente gemaakt.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie:

Eigen bijdrage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of het CAK.

Vergelijk Meer

Organisatie

ZorgPlus

Postadres

Postbus 135
6660AC Elst Gld

088 1263700
088 1263701
info@zorgplus.com

Contactpersoon

ZorgPlus
Van Oldenbarneveltstraat 2c
6662AT Elst Gld

088 1263700
info@zorgplus.com

Laatste controle op 23 november 2020

Vergelijk hulpaanbod