Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Geavanceerd zoeken

123

Organisaties

0-9 ABCDEFGHIJKLMNOP Q RST U VW X Y Z
  •  
   A

   Achter de Regenboog

   <p>Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren door de dood, lotgenotencontact kan ervaren...

   Postbus 13012
   3507LA Utrecht

  • ADCA-Vereniging Nederland

   <p>De ADCA-Vereniging Nederland is opgericht voor mensen die te maken hebben met een cerebellaire atrofie / ataxie met een...

   Postbus 91
   4000AB Tiel

  • ADHD2GO - Ede

   <p>ADHD2GO leert mensen effectief om te gaan met de manier waarop zij informatie verwerken. Dat is per definitie maatwerk, omdat...

   Eikenlaan 1305
   6711MA Ede

  • AKJ-Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

   <p>Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een...

   IJsbaanpad 9-11
   1076CV Amsterdam

  • Alopecia Vereniging

   <p>De Alopecia Vereniging is een landelijke (patiënten)vereniging van en voor mensen met chronisch haarverlies...

   Hambakenwetering 15
   5231DD 's-Hertogenbosch

  • Alzheimer Nederland - Hoofdkantoor

   <p>Alzheimer Nederland strijdt al sinds 1984 tegen dementie. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs en...

   Stationsplein 121
   3818LE Amersfoort

  • ApneuVereniging

   <p>De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging voor patienten met slaapapneu en hun partners.</p><p>De...

   Maarsbergseweg 20
   3956KW Leersum

  •  
   B

   Balans

   <p>Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Balans...

   Weltevreden 4A
   3731AL De Bilt

  • BartiméusContract met de gemeente

   <p>Bartimeus ondersteunt mensen die slechtziend of blind zijn in hun streven zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in...

   Putterweg 140
   3851VG Ermelo

  • Bekkenbodem4All

   <p>Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben bekkenbodemproblemen. De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) is een...

   Simon van Haarlemstraat 2
   4003XG Tiel

  • Beroepsorganisatie Kindbehartiger - Amsterdam

   <p>De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt als vereniging op als belangenbehartiger voor haar leden: professionals die de...

   Aalscholver 15
   1399KP Muiderberg

  • Bijniervereniging NVACP

   <p>Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging voor mensen en hun familie, met een bijniergerelateerde aandoening: o.a....

   Postbus 174
   3860AD Nijkerk

  • BOinK - Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

   <p>BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Ouders en oudercommissies kunnen bij BOinK terecht voor alle...

   Herenstraat 39
   3512KB Utrecht

  • Bond tegen vloeken

   <p>De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond baseert zich...

   Landjuweel 46
   3905PH Veenendaal

  • BONJO

   <p>BONJO is een belangenorganisatie die zich met allerlei zaken bezighoudt die van belang zijn voor gedetineerden en...

   Postbus 10109
   1001EC Amsterdam

  • Borstkankervereniging Nederland

   <p>De BVN is een patiëntenvereniging waar u terecht kunt voor:<br /> - informatie<br /> - ervaringen van...

   Godebaldkwartier 3633e
   3511DT Utrecht

  • BorstkankerVereniging Nederland - Afdeling Ede-Wageningen e.o.

   <p>Borstkankervereniging Nederland is een zelfbewuste en professionele vereniging van en voor mensen die te maken hebben of hebben...

   Willy Brandtlaan 10
   6716RP Ede

  •  
   C

   Caleidoscoop

   <p>Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en directbetrokkenen. De...

   Stationsstraat 79G
   3811MH Amersfoort

  • Choochem

   <p>Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving....

   Torckstraat 36
   6721VX Bennekom

  • Club voor lange mensen

   <p>De Klub Lange mensen bestaat al sinds 1958. Na een korte periode van inactiviteit, is de huidige Klub in 1982 weer nieuw leven...

   Postbus 586
   1420CB Uithoorn

  • COC Midden-Gelderland

   <p>COC Midden-Gelderland, opgericht in 1953, stelt zich de bevordering van emancipatie, acceptatie en integratie van lesbische...

   St. Catharinaplaats 10
   6811BS Arnhem

  • COC Nederland

   <p>COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen...

   Nieuwe Herengracht 49
   1011RN Amsterdam

  • Consumentenbond

   <p>De Consumentenbond is dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. De afdeling...

   Enthovenplein 1
   2521DA 's-Gravenhage

  • Contactgroep Marfan Nederland

   <p>De Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een landelijke belangenvereniging voor mensen met het Marfan syndroom en hun...

   Stationsweg 6b
   3862CG Nijkerk Gld

  • Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

   <p>De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zet zich in voor mensen met de ziekte van Crohn en colits ulcerosa en...

   Houttuinlaan 4b
   3447GM Woerden

  • Cura Vera

   <p>Stichting Cura Vera is gespecialiseerd in de wilsverklaring behandelbeperkingen WGBO. Iedereen kan de sterke...

   Bentemaden 2
   8431RB Oosterwolde Fr

  •  
   D

   De Kinderombudsman

   <p>De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut,...

   Bezuidenhoutseweg 151
   2594AG 's-Gravenhage

  • De Letselschade Raad

   <p>De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade...

   Bezuidenhoutseweg 60
   2594AW 's-Gravenhage

  • De MaculaVereniging

   <p>De Maculadegeneratie Vereniging Nederland biedt steun en perspectief aan mensen met MaculaDegeneratie. Om dat bereiken...

   Churchilllaan 11
   3527GV Utrecht

  • De Nationale ombudsman

   <p>De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en...

   Bezuidenhoutseweg 151
   2594AG 's-Gravenhage

  • De Nierstichting

   <p>De Nierstichting inspireert en stimuleert mensen om alles op alles te zetten voor een toekomst met zo weinig mogelijk...

   Groot Hertoginnelaan 34
   1405EE Bussum

  • De Rijnhof - De RijnhofContract met de gemeente

   <p>Zinzia ondersteunt oudere mensen met lichamelijke klachten en/of dementie. Daarbij gaat het altijd om complexe, intensieve zorg....

   Dorpsstraat 50
   6871AM Renkum

  • Debra Nederland

   <p>Debra Nederland behartigt de belangen van mensen met EB (Epidermolysis Bullosa) en stelt zich ten doel het bereiken van een...

   Postbus 91
   4000AB Tiel

  • Dementieketen Gelderse Vallei

   Als u te maken heeft met dementie kan advies en begeleiding zeer welkom zijn. Deze dementieketen is bedoeld voor mensen die zelf met de...


    

  • DES Centrum

   <p>Het DES Centrum is een patiëntenbelangenorganisatie voor DES-betrokkenen. Het gaat om vrouwen die DES kregen voorgeschreven...

   Postbus 1173
   3860BD Nijkerk

  • Diabetesvereniging Nederland

   <p>Diabetesvereniging Nederland (DVN) strijdt voor goede zorg en een beter leven voor iedereen met diabetes. We zijn de grootste...

   Fokkerstraat 17
   3833LD Leusden

  • Dit Koningskind

   <p>Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met beperkingen. Onder andere met lotgenotencontact,...

   Joseph Haydnlaan 2a
   3533AE Utrecht

  • Driestar educatiefContract met de gemeente

   <p>Driestar educatief is lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en aangesloten bij het Nederlands...

   Burgemeester Jamessingel 2
   2803PD Gouda

  • Dwarslaesieorganisatie

   <p>Dwarslaesie Organisatie Nederland is de organisatie van mensen met een dwarslaesie. Binnen deze organisatie staan mensen met een...

   Stationsweg 6b
   3862CG Nijkerk Gld

  •  
   E

   Egyptisch Spreekuur - Meevaart

   <p>Egyptisch Spreekuur ISP i.s.m. VEON Vereniging Egyptische Organisaties Nederland<br />voor Egyptenaren in Nederland en hun...

   Balistraat 48A
   1094JN Amsterdam

  • EPP Vereniging

   <p>De EPP Vereniging is een belangenvereniging van patiënten met Erytropoiëtische Protoporfyrie (EPP). De...

   Aak 3
   7833DV Nieuw-Amsterdam

  • Erbse Parese Vereniging Nederland

   <p>De Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN) is een landelijke vereniging voor direct betrokkenen en patiënten met een...

   Postbus 342
   6880AH Velp Gld

  • Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

   <p>Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen...

   Randhoeve 221
   3995GA Houten

  •  
   G

   Galactosemie Vereniging Nederland

   <p>De Galactosemie Vereniging Nederland (GVN) biedt mensen met galactosemie en/of hun naasten ouders houvast. Dit doet zij d.m.v....

   Kievit 19
   2693AJ 's-Gravenzande

  • Gevangenenzorg Nederland

   <p>Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan (ex)gevangenen, forensisch patiënten en hun...

   Koraalrood 25
   2718SB Zoetermeer

  • GGZ Nederland

   <p>GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ...

   Piet Mondriaanplein 25
   3812GZ Amersfoort

  •  
   H

   Harteraad, project Naasten in Beeld

   <p>Naasten in Beeld</p><p>Harteraad vindt het belangrijk dat naasten (h)erkenning krijgen. Maar ook praktische...

   Prinses Catharina-Amaliastraat 10
   2496XD 's-Gravenhage

  • Hartstichting

   <p>De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert...

   Prinses Catharina-Amaliastraat 10
   2496XD 's-Gravenhage

  • Hellp Stichting

   <p>De Hellp Stichting is opgericht in maart 1994 met de intentie vrouwen wiens zwangerschap werd gecompliceerd met...

   Postbus 40126
   8004DC Zwolle

  • Hemochromatose Vereniging Nederland

   <p>De Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) is een patiëntenorganisatie, die de belangen behartigt van mensen met...

   Postbus 252
   2260AG Leidschendam

  • Hersenletsel.nl - Voorheen: Cerebraal, Afasiever.en CVA ver. Samen verder

   <p>Doelstelling van de vereniging. <br /><br /> Het primaire doel is het doorbreken van het isolement door steun te...

   Den Heuvel 62
   6881VE Velp Gld

  • Het Gehandicapte Kind

   <p>Het Gehandicapte Kind is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Zij staan in onze samenleving...

   Wibautstraat 212-214
   1091GS Amsterdam

  • Hiv Vereniging Nederland

   <p>Bij de Hiv Vereniging Nederland (HVN) staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve...

   Eerste Helmersstraat 17A3
   1054CX Amsterdam

  • HME/MO Lotgenotengroep Nederland

   <p>HME-MO Lotgenotengroep Nederland heeft als doel de belangen van huidige en toekomstige HME-MO-patiënten en hun...

   Postbus 3071
   1801GB Alkmaar

  • Hoofdpijnnet

   <p>Hoofdpijnnet is hét netwerk van en voor mensen met migraine, clusterhoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn,...

   Stationsstraat 79G
   3811MH Amersfoort

  • Hoornvlies Patiënten Vereniging

   <p>De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is een vereniging van patiënten voor patiënten.<br />Heeft u...

   Postbus 4073
   3502HB Utrecht

  •  
   J

   Jong Positief

   <p>Jong Positief wil jongeren van 18 - 30 jaar die leven met hiv op de hoogte houden van voor hen belangrijke onderwerpen en...

   Eerste Helmersstraat 17A3
   1054CX Amsterdam

  •  
   K

   KansPlus

   <p>KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn...

   De Molen 83
   3995AW Houten

  • KBO afdeling Doenrade - Gasterie Dobbelsteyn

   <p>Wij zijn een kBO vereniging uit Doenrade, met een leden aantal van 131 leden. In de leeftijd van 60 tot 98 jaar.<br /> We...

   Kerkstraat 39
   6439AN Doenrade

  • Koninklijke Visio

   <p>Koninklijke Visio is een partner is voor kinderen, volwassenen en ouderen, die slechtziend of blind zijn, al dan niet in...

   Javastraat 104
   6524MJ Nijmegen

  • Koninklijke Wandel Bond Nederland

   <p>Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) staat voor wandelen in Nederland in al zijn verschijningsvormen. Wij zien het als onze...

   Berg en Dalseweg 125
   6522BE Nijmegen

  •  
   L

   Landelijk Netwerk Biseksualiteit

   <p>Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is de landelijke organisatie voor biseksuelen. Wij behartigen de belangen van...

   Obrechtstraat 227
   2517TW 's-Gravenhage

  • Landelijk Steunpunt Verlies

   <p>Het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) is een landelijke (belangen) organisatie voor verliesdragers (verlies van een dierbare,...

   Barchman Wuytierslaan 89
   3819AB Amersfoort

  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

   <p>De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) heeft als missie het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en...

   Galvanistraat 1
   6716AE Ede

  • Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

   <p>De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (L.S.Z.) zet zich in om zelfbeschadiging meer bekendheid te geven, het taboe te...

   Oude Gracht 36
   3511AP Utrecht

  • Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten

   <h3>De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) is vooral een belangenorganisatie. De landelijke belangenbehartiging...

   Postbus 151
   6430AD Hoensbroek

  • Ledenvereniging (Icare/Evean/Zorggroep Meander)

   <p>Ledenvereniging Icare/Evean/Zorggroep Meander</p><p>De ledenvereniging is uw gids in de wereld van welzijn, wonen en...

   Postbus 30
   9410AA Beilen

  •  
   M

   Malkander - Centraal BureauAlgemene voorziening

   <p>Malkander richt zich in de gemeente Ede op het versterken en ontplooien van de individuele en gezamenlijke kracht van inwoners,...

   Galvanistraat 1
   6716AE Ede

  • MantelzorgNL - Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers

   <p>MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of...

   Sparrenheuvel 38
   3708JE Zeist

  • ME/cvs Vereniging

   <p>De ME/cvs Vereniging is een patiëntenvereniging die de belangen behartigt van patiënten die lijden aan Myalgische...

   Hoofdweg 21
   9966VA Zuurdijk

  • ME/CVS-Stichting Nederland

   <p>De ME/CVS Stichting Nederland is de officiële Nederlandse ME/CVS-patiëntenorganisatie. De stichting helpt al meer dan...

   Noorderweg 62
   1221AB Hilversum

  • Mensa

   <p>Vereniging Mensa Nederland</p>

   Horapark 9
   6717LZ Ede

  • Moebius Syndroom Stichting

   <p>De Moebius Syndroom Stichting is een patienten vereniging door en voor patienten met het Syndroom van Moebius. De...

   Riezebezem 1
   3829EN Hooglanderveen

  • Moeders voor Moeders

   <p>Moeders voor Moeders is een landelijk actieve organisatie en maakt deel uit van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V....

   Postbus 98
   5340AB Oss

  • MPN Stichting

   <p>De MPN Stichting is er voor patiënten met essentiële trombocytemie (ET), polycythaemia vera...

   Postbus 10496
   6000GL Weert

  •  
   O

   Odensehuis Doorwerth

   <p>Het aanbieden van Informatie, advies, begeleiding en activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers,...

   Bentincklaan 7
   6865WC Doorwerth

  • Ombudsman Pensioenen

   <p>De Ombudsman Pensioenen is in 1995 ingesteld als onafhankelijke instelling die klachten over de uitvoering van...

   Bezuidenhoutseweg 60
   2594AW 's-Gravenhage

  • Oncogen

   <p>Mensen met een erfelijke of familiaire aanleg voor borst- en eierstokkanker krijgen te maken met specifieke problemen. Daarom is...

   Godebaldkwartier 365
   3511DT Utrecht

  • Onderling Sterk Ede

   <p>Onderling Sterk Ede is een belangenclub door en voor mensen met een verstandelijke beperking.<br />Wij komen op voor...

   Industrielaan 1
   6717EL Ede

  • Oogvereniging Nederland

   <p>De Oogvereniging is er voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.</p><h3>Als lid van...

   Churchilllaan 11II
   3527GV Utrecht

  • OOPOEH - Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier

   <p>Stichting OOPOEH – Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier</p><p>Veel senioren missen het...

   Keizersgracht 344
   1016EZ Amsterdam

  • Oranje Nassau's Oord - Oranje Nassau's Oord

   <p>Zinzia ondersteunt oudere mensen met lichamelijke klachten en/of dementie. Daarbij gaat het altijd om complexe, intensieve zorg....

   Kortenburg 4
   6704AV Wageningen

  • Osteoporose Stichting

   <p>De Osteoporose Stichting heeft als doel bekendheid geven over de oorzaak, preventie en behandeling van botontkalking. Hierbij...

   Postbus 3071
   1801GB Alkmaar

  • Outway

   <p>Stichting Outway is in 2002 opgericht speciaal voor lesbisch, gay, bi en transgender (LGBT) jongeren en hun omgeving. We bieden...

   Gravin Juliana van Stolberglaan 31
   2263AB Leidschendam

  •  
   P

   Parkinson Café Ede e.o.

   <p>Het Parkinson Café Ede e.o. is er voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme én hun naasten. Iedere...

   Munnikenhof 17
   6715EC Ede

  • Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie

   <p>Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie bij chronische pijn en blaas- en of darm functiestoornissen </p>


    

  • Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen

   <p>De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een organisatie van en voor kinderen, jongeren en volwassenen...

   Zeecroft 13
   1949BK Wijk aan Zee

  • Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom

   <p>Doelstelling van de vereniging<br /> - Het in de ruimste zin van het woord bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die...

   Postbus 31157
   6503CD Nijmegen

  • PCOB afdeling Ede

   <p>PCOB Ede is een vereniging van, voor en door leden. Daar ontmoeten mensen elkaar, we ondernemen activiteiten en behartigen...

   Kraatsweg 18
   6712DB Ede

  • PKN-wijkgemeente Open Hof

   <p>De Open Hof wil op wijkniveau inhoud geven aan ‘het omzien naar elkaar’. Samen met andere levensbeschouwelijke en...

   Hoflaan 2
   6715AJ Ede

  • PKU Vereniging

   <p>De vereniging voor mensen die de zeldzame stofwisselingsziekte PKU hebben, maar ook familie- en gezinsleden of gewoon mensen die...

   Postbus 91
   4000AB Tiel

  • Plusminus

   <p>Plusminus - leven met bipolariteit (plusminus) is een landelijke organisatie vóór en dóór de...

   Stationsplein 125
   3818LE Amersfoort

  • Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie

   <p>De PDSB is een Patiëntenorganisatie, die de belangen van mensen met Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) behartigt, informatie...

   Postbus 2597
   8901AB Leeuwarden

  • Psoriasispatiënten Nederland

   <p>Psoriasispatiënten Nederland (PN) is een patiëntenvereniging voor mensen met psoriasis en voor iedereen die daar mee...

   Postbus 278
   3860AG Nijkerk Gld

  • PVHH, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

   <p>Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is er voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren en hun naasten. De vereniging is op 1 mei...

   Vredenburg 24
   3511BB Utrecht

  •  
   R

   RSI-vereniging

   <p>De RSI-vereniging is een landelijke, onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De...

   Stationsweg 6B
   3862CG Nijkerk Gld

  •  
   S

   Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

   <p><strong>De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is de vereniging voor sarcoïdosepatiënten en hun...


    

  • Schildklier Organisatie Nederland

   <p>Schildklier Organisatie Nederland (SON) is een patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening, hun...

   Stationsstraat 79g
   3811M Amersfoort

  • Slachtofferhulp Nederland - Werkgebied Oost

   <p><strong>Slachtofferhulp Nederland helpt u vandaag...

   Mercatorweg 28
   6827DC Arnhem

  • Slachtofferhulp Nederland - Landelijk kantoor

   <p>Je kunt bij Slachtofferhulp terecht voor hulp na een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Na een ingrijpende gebeurtenis zit je...

   Postbus 14208
   3508SH Utrecht

  • Speciaal voor jouContract met de gemeente

   Speciaal voor jou biedt begeleiding aan kinderen / jongeren (en hun ouders) en volwassenen met onder andere: <br />* een...


    

  • St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

   <p>De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid komt op voor de belangen van en biedt steun aan mensen met ME (ook wel ME/CVS of CVS...

   Bankastraat 42C
   9715CD Groningen

  • Steunpunt Letselschade Arnhem

   <p>Steunpunt Letselschade Arnhem</p>

   Wolvengang 2
   6811LM Arnhem

  • Steunpunt Letselschade Nijmegen - Steunpunt Letselschade Nijmegen

   <p>Steunpunt Letselschade adviseert gedupeerden die (ernstig) letsel opliepen door bijvoorbeeld een verkeersongeval,...

   Kerkenbos 1021
   6546BB Nijmegen

  • Stichting ALS Nederland

   <p>Stichting ALS Nederland is een stichting die wil bijdragen aan het vinden van de oorzaak en oplossingen voor...

   Koninginnegracht 7
   2514AA 's-Gravenhage

  • Stichting Artrose Zorg

   <p>Stichting Artrose Zorg zet zich in voor artrosepatiënten. Hiertoe worden ook gerekend mensen in een pre- artrosestadium,...

   Bezuidenhoutseweg 161
   2594AG 's-Gravenhage

  • Stichting Autsider

   <p>Autsider is een informatie- en steuncentrum over autisme, het aspergersyndroom, PDD-NOS, MCDD en andere vormen van...

   Albert Schweitzersingel 38
   3822BX Amersfoort

  • Stichting Borderline

   <p>Stichting Borderline is dé stichting voor mensen met Borderline (kenmerken) die streeft naar positieverbetering van...

   Oude Gracht 36
   3511AP Utrecht

  • Stichting De Opkikker

   <p>Stichting De Opkikker wil een bijdrage leveren aan de mentale energie van een langdurig ziek kind door het organiseren van een...

   Versterkerstraat 3C
   1322AN Almere

  • Stichting De Vluchtheuvel - locatie AmersfoortContract met de gemeente

   <p>De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor...

   Printerweg 31
   3821AP Amersfoort

  • Stichting Eigen Gezicht

   <p>Stichting Eigen Gezicht wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een gezichtsafwijking ongeacht de oorzaak...

   Kroonsingel 224
   6581BS Malden

  • Stichting Gilles de la Tourette

   <p>De Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen die betrokken is bij het syndroom van Gilles de la Tourette:...

   Postbus 3071
   1801GB Alkmaar

  • Stichting Heartbeat

   <p>De wereld staat op z’n kop wanneer je hoort dat je kind hartproblemen heeft. Jaarlijks overkomt het zo'n 1400 gezinnen en...

   Goudhaver 7
   4007SJ Tiel

  • Stichting Jongeren en Kanker (SJK)

   <p>Stichting Jongeren en Kanker (SJK) organiseert actieve weekends, publiceert verhalen van lotgenoten en brengt jongeren met...

   Godebaldkwartier 3653e e
   3511DT Utrecht

  • Stichting Kind en Ziekenhuis

   <p>Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in...

   Churchilllaan 11
   3527GV Utrecht

  • Stichting KISS - Stichting KISS- en KIDD-syndroom Nederland

   <p>De Stichting Halsoverkop, voorheen Stichting Kiss en Kidd Syndroom Nederland, behartigt de belangen van ouders van kinderen met...

   Willem Barentszstraat 27
   3772KZ Barneveld

  • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

   <p>De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de...

   Postbus 291
   3700AG Zeist

  • Stichting Lieve Engeltjes

   <p>Lieve Engeltjes is een Nederlandstalige internetcontactgroep voor mensen die getroffen zijn door het verlies van een kind. Dat...


    

  • Stichting LOC Waardevolle zorg

   <p>LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder...

   Hof van Transwijk 2
   3526XB Utrecht

  • Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers

   <p>Deze Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers behartigt de belangen van en biedt ondersteuning aan slachtoffers van incest en...

   Wilhelminalaan 33
   4872BV Etten-Leur

  • Stichting Maatjeswerk Autisme - Barneveld

   <p>Stichting Maatjeswerk Autisme heeft als voornaamste doel het bieden van een sociaal netwerk en een kennis- en...


    

  • Stichting Melanoom

   <p>Stichting Melanoom is een patiëntenorganisatie voor mensen met melanoom van de huid en van het oog. Ze ondersteunt...

   Postbus 9199
   1180MD Amstelveen

  • Stichting Pijn-Hoop - Stichting Pijn-Hoop

   <p>Stichting Pijn-Hoop is een landelijke organisatie voor en door mensen met chronische pijn. De medewerkers van de stichting...

   Pluutwerf 59
   2804MC Gouda

  • Stichting Support Stotteren

   <p>Stichting Support Stotteren geeft informatie over:</p><ul><li>stotteren op...

   Thijmstraat 3H
   6531CM Nijmegen

  • Stichting Terebinth

   <p>Een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van het funeraire erfgoed in Nederland.</p>

   Rozenstraat 56
   2565SM 's-Gravenhage

  • Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland

   <p>De Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) is een landelijke, internationaal samenwerkende organisatie van mensen met...

   Blauwe Baai 14
   1132PR Volendam

  • Stichting Youth-R-Well.com

   <p>Youth-R-Well.com is de onafhankelijke stichting die zich inzet voor jongeren van 16 tot 30 jaar met reuma. Op dit online...

   Eikstraat 3
   3434TD Nieuwegein

  • Stichting Zaadbalkanker

   <p>Stichting Zaadbalkanker geeft voorlichting aan mannen met zaadbalkanker en hun partners. De Stichting geeft ook voorlichting aan...

   Godebaldkwartier 419
   3511DT Utrecht

  • Stichting Zeldzame Bloedziekten

   <p>De Stichting Zeldzame Bloedziekten wil organisaties van patiënten met zeldzame niet-kwaadaardige bloedziekten,...

   Postbus 83
   1670AB Medemblik

  • Stiebo

   <p>Belangenbehartiging organisatie voor:<br /> Arbeidsongeschikten, Chronisch zieken, gehandicapten en Ouderen<br />...

   Tarweveld 125
   3902GD Veenendaal

  • Stomavereniging

   <p>Stomavereniging...<br /> ...Informeert, luistert en behartigt belangen!<br /> <br /> Nederland telt ruim...

   Randhoeve 221
   3995GA Houten

  • StotterFonds

   <p>Het StotterFonds is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor...

   Stationsweg 6b
   3862CG Nijkerk

Filteropties

Doelgroep

Kenmerken

Buurt

Plaats

Gemeente

Provincie

Landelijk