Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het CJG. Bij zware of complexe opvoed- en/of opgroeivraagstukken kunt u terecht bij het Toegangsteam Jeugd.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt .

Contactgegevens

Meer informatie en contact met het Toegangsteam Jeugd, tel: 14 0318 .

Aanvragen jeugdhulp

Voor ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden

Met de meeste vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het CJG.

Bij zware of complexe opvoed- en/of opgroeivraagstukken kunt u contact opnemen met het Toegangsteam Jeugd. Samen met een professional gaat u op zoek naar oplossingen en stelt u een plan op. Het gaat erom, dat u zelf weer verder kunt. We kijken of er mensen zijn in uw naaste omgeving die een handje kunnen helpen. Uw buren, familieleden of bekenden in de buurt. Lukt dit niet of is er meer ondersteuning nodig? Dan kan het Toegangsteam Jeugd specialistische jeugdhulp voor u inschakelen .

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Toegangsteam Jeugd. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb .

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Toegangsteam Jeugd kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind .

Onafhankelijke inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van jeugdhulp? Een inwonersondersteuner kan u helpen. U kunt de inwonersondersteuner ook vragen om bij het maatwerkgesprek aanwezig te zijn. Deze inwonersondersteuner is niet verbonden aan de gemeente en is dus onafhankelijk. Inwonersondersteuning is gratis en wordt in de gemeente Ede aangeboden door de organisatie Stimenz. U kunt telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer (088) 784 64 89. U kunt ook mailen naar: inwonersondersteuningede@stimenz.nl of kijken op de website www.Stimenz.nl/inwonersondersteuningede.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het CJG

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is van toepassing voor de meest kwetsbare jeugdigen met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Het zijn jeugdigen waarbij er geen ontwikkelingsperspectief is dat zij enige mate van zelfstandig wonen of participatie kunnen bereiken.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod