Het Sociaal Team in Ede richt zich op gezinnen en personen met meervoudige en ingewikkelde problemen. Als iemand zorg en steun nodig heeft op verschillende levensgebieden, kunnen problemen op het ene levensgebied die op andere beïnvloeden. In zulke gevallen zijn er vaak ook verschillende hulp- en dienstverleners betrokken. De medewerker van het Sociaal Team houdt het overzicht en coördineert de ondersteuning en zorg.

Hoe werkt het?

Het Sociaal Team zoekt samen met u naar praktische oplossingen. Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met één plan van aanpak van waaruit de zorg wordt gecoördineerd. Eén medewerker van het Sociaal Team blijft uw aanspreekpunt tot u weer zelf verder kunt.

U kunt worden doorverwezen naar het Sociaal Team door bijvoorbeeld uw huisarts, het maatschappelijk werk of een inkomensconsulent van de gemeente. U kunt dus niet rechtstreeks aankloppen bij het Sociaal Team.

Vergelijk hulpaanbod