Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn

De kinderen en jongeren met een licht verstandelijke, lichamelijke beperking en/of complexe gedrags- / gezondheidsproblemen bereiden zich bij Pluryn voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde omgeving en een maximale deelname aan de samenleving. De jongeren krijgen 24-uurs zorg begeleid en in woongroepen op de terreinlocaties van Jan Pieter Heije in Oosterbeek, De Beele in Voorst of de Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek. Ook biedt Pluryn mogelijkheden voor wonen in de wijk. Overdag volgen zij speciaal basis- en voortgezet onderwijs, gaan naar hun werk of doen dagbesteding / dagbehandeling. Jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG) krijgen opvoedingsvaardigheden /-training en ondersteuning. Bij deze gehandicapte jongeren dreigt de ontwikkeling te stagneren. Ook hebben zij vaak een belemmerd sociaal aanpassingsvermogen.

De hulp voor jongeren met een licht verstandelijke handicap, lichamelijke beperking NAH of chronische ziekte, autisme en diabetes (LG) is gericht op individuele en sociaal / emotionele vorming en ontwikkeling. De jongeren leren effectiever om te gaan met de persoonlijke beperkingen en zo zelfstandig mogelijk te leven. Aanvullend biedt Pluryn nog therapie (IOG NAH) behandeling, (naschoolse) hulpverlening, verzorging / verpleging, vrijetijdsbesteding en arbeidstoeleiding / -integratie.

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Soort jeugdhulplocatie
 • verblijf in een instelling
 • pleegzorg
 • gezinshuizen
 • kamertrainingscentra
 • leefgroepen
 • behandelgroepen
 • fasehuizen
 • deeltijdwonen
 • observatiecentra
 • jeugdcrisisopvang
 • gesloten jeugdhulp
Indicatie of beschikking nodig?
 • Jeugdwet
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
Werkwijze

De kinderen en jongeren wonen in woonvormen, verspreid over de regio en op terreinlocaties. Zij leven in een beschermde, overzichtelijke en technisch aangepaste woonomgeving. Jongeren met een lichamelijke beperking krijgen waar nodig lichamelijke verzorging. Pluryn werkt nauw samen met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en basisonderwijs in de regio. Scholen voor speciaal onderwijs staan op de terreinlocaties. De terreinlocaties staan in Groesbeek, Oosterbeek, Nijmegen, Elst, Doetinchem, Dieren, Renkum, Tiel en Doorwerth.

Verblijfsduur

Wisselend

Is er een wachtlijst?
 • Ja: Voor sommige groepen is er een wachtlijst
Aanvragen en vervolgprocedure

Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Doelgroepen

Volwassenen, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

De doelgroep van dit product is jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG), lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte, autisme en diabetes (LG) in de leeftijd van 6-23 jaar (LVG) en/of 12-23 (LG).

Vast adres?
 • Ja
Bezoekadres
Utrechtseweg 3166862BC Oosterbeek088-77 92 000Jan Pieter Heije
Over de zorg

Voor: jongeren met een licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid en complexe problemen (6-23 jaar)

Als je vastloopt in je ontwikkeling, helpt Jan Pieter Heije je verder. Op deze Oosterbeekse locatie zijn alle voorzieningen daarvoor aanwezig: onderwijs, behandeling, sport, spel en cultuur. Als je eraan toe bent, kun je verder in leefgroepen. Er zijn daarvoor huizen in Oosterbeek, Renkum, Doetinchem, Dieren, Elst en Tiel.

Specialisatie
 • ADHD
 • autisme spectrum stoornissen
 • jeugd met een licht verstandelijke beperking
 • verstandelijke beperkingen
 • hoogbegaafdheid
 • multiprobleemjongeren
 • complexe zorg
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • gedragsproblemen
 • meervoudige beperkingen
 • verslavingsproblemen
 • psychiatrische problematiek
 • lichamelijke beperkingen
Door wie?

Hulpverleners zoals: psychologen, gedragswetenschappers, artsen, maatschappelijk werkers, kinder- en jeugdpsychiatrie, vaktherapeuten, verpleegkundigen en medische expertise

Aantal geleverde uren zorg
 • 24-uur
24-uurszorg
 • 24-uurszorg
Leveringsvorm Wlz-zorg
 • zorg met verblijf
Gezamenlijke huishouding?
 • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Soort woning
 • kamer of studio
Rolstoeltoegankelijkheid
 • Rolstoeltoegankelijk
Omgeving

Pluryn, locatie Jan Pieter Heije, ondersteunt kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Orthopedagogie is er voor jongeren die problemen hebben bij hun opvoeding en leren. Voor behandeling kunnen de jongeren terecht in Oosterbeek, Renkum, Dieren, Doetinchem en Elst. Daarnaast begeleidt Jan Pieter Heije jongeren die zelfstandig wonen. 
    

Huisdieren toegestaan
 • Nee
Eigen bijdrage

In de jeugdwet / WLZ geldt in sommige gevallen een eigen bijdrage

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Residentiële jeugdhulp Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod