Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Moven.do

ambulante begeleiding

Hulpaanbod van:  Moven.do

Binnen Moven.do wordt er ambulante begeleiding particulier of vanuit PGB gegeven. Deze begeleiding is praktisch en doelgericht, waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Door het praktische karakter van de begeleiding zal er gewerkt worden aan het versterken van vaardigheden om zo uiteindelijk zelfstandig weer verder te kunnen. 

Binnen de begeleiding kan je onder andere werken aan:
Zelfvertrouwen vergroten, omgaan met boosheid, met anderen leren omgaan, opkomen voor jezelf, structuur aanbrengen, plannen, inzicht in, en acceptatie van beperking, keuzes maken.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Anders, namelijk
Aanmelding en vervolgprocedure

Met je ouders kan je je telefonisch of per mail aanmelden en informatie van onze manier van begeleiden krijgen. Vervolgens plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we kijken of wij jou begeleiding kunnen bieden dat aansluit bij jouw wensen. Vervolgens zullen we afhankelijk van jouw wensen en onze mogelijkheden een traject ingaan.

Door wie?

De begeleiding wordt gegeven door Ewout Besseling. Ewout heeft een praktische manier van begeleiden en ondertussen 12 jaar ervaring binnen de jeugdhulpverlening. Voordat hij besloot zich om te scholen en binnen de  jeugdhulpverlening te gaan werken is hij vrachtwagenchauffeur en beroepsmilitair geweest. Deze ervaringen dragen bij aan praktische, doelgerichte begeleiding.  

Inhoud begeleiding

De begeleiding is individueel en zal afgestemd worden op jouw vraag. Wij willen jou centraal stellen en zorg bieden waar jij van kan leren en verder mee kan. Het aantal keer zullen we afstemmen op jou vraag en de verwachtte tijd die nodig is. Wij bieden zowel korte trajecten, als lange trajecten. Zowel wekelijks als twee wekelijks als een enkele keer. Binnen een trajcet kan er gewerkt worden aan zelfvertrouwen vergroten, omgaan met boosheid, met anderen leren omgaan, opkomen voor jezelf, structuur aanbrengen, leren plannen.

Kosten begeleiding

Los uurtarief: € 48,40 incl BTW**

 

Uurtarief:

PGB regulier jeugd€ 42,66

PGB regulier volwassenen € 50,76

PGB specilaistisch jeugd € 75,66

PGB specialistisch volwassenen € 65,88

** exclusief voorbereiding en registratie à 0,5 uur per bijeenkomst

Overige kosten

reiskosten a € 0,28ct per kilometer

Niet gevonden wat u zocht?