Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Malkander

Belangenbehartiging vrijwilligers

Hulpaanbod van:  Malkander

Malkander maakt zich sterk om het mogelijk te maken dat:

• Burgers met en zonder baan, ongeschoold en hoogopgeleid, jong en oud, autochtoon en allochtoon, individueel en groepsgewijs, hun steentje bij kunnen dragen aan de (Edese) samenleving;

• Maatschappelijke organisaties over de kennis en de vaardigheden beschikken om vrijwilligers te vinden en te binden;

• Gemeentebestuur en organisaties een klimaat scheppen, dat burgers en bedrijven uitdaagt tot maatschappelijke betrokkenheid;

• De waarde die vrijwilligerswerk voor bepaalde burgers kan hebben als middel om deel te nemen aan de samenleving, te kunnen functioneren, in te burgeren, te resocialiseren, enzovoorts, optimaal wordt benut;

• De waarde van vrijwillige hulp en informele zorg voor burgers breed wordt gedragen.

Door wie?

sociaal werkers

Werkwijze

Belangenbehartiging in de meest brede zin van het woord.

Lid worden/Aanvragen en vervolgprocedure

Geen lidmaatschap.

Mensen kunnen zich wel aanmelden als vrijwilliger. Malkander bemiddelt.

zie: www.malkander-ede.nl

Kosten

Geen kosten voor vrijwilligers.

Organisaties kunnen gebruik maken van de diensten van de organisatie. Afhankelijk van de gevraagde dienst(en) kunnen er prijsafspraken worden gemaakt.

Kortingsmogelijkheden

Niet van toepassing.

Niet gevonden wat u zocht?