Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Moven.do

Agressie regulatietrainingen

Hulpaanbod van:  Moven.do

De training richt zich op het om leren gaan met je boosheid om agressie te voorkomen.

Binnen de training wordt er gebruik gemaakt van de ART en Rots & Water methodieken. Door middel van ervarend leren aan de hand van fysieke oefeningen, wordt geleerd je gevoelens te herkennen en te begrijpen. Door inzicht te krijgen in eigen gedrag is mogelijk om handelingsalternatieven aan te leren.

De training heeft een fysiek karakter zodat er gewerkt kan worden aan het leren ervaren van signalen in het lichaam. Daarnaast zal er door middel van de ART methode gewerkt worden aan inzicht in boosheid en hoe deze te controleren.

Soort cursus
  • agressieregulatietrainingen
  • weerbaarheidstrainingen
Benodigde voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan de training, wel wordt er aan de hand van een kennismakingsgesprek bepaald of de cursus bij jou en de vraag aansluit.

Looptijd van de cursus

De training bestaat uit maximaal 12 bijeenkomsten. In een kennismakingsgesprek met de trainer worden doelen gesteld, waaraan de jongere wilt werken.

Halverwege de training zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of we op de juiste weg zitten.

Cursusmateriaal

Tijdens de training zullen er opdrachten meegegeven worden, waaraan thuis gewerkt kan worden, zodat het geleerde binnen de training toegepast kan worden in het dagelijks leven.

De locatie waar getraind wordt is bespreekbaar. Dit kan zijn op locatie van onze organisatie of in overleg op een andere locatie.

Toelichting dagen en tijden

Dagen en tijden worden nader bepaald

Kosten

Trainingspakket 1

kennismakingsgesprek

8 trainingsbijeenkomsten van een uur*

eindevaluatie

 

kosten € 630,- incl BTW

 

 

Trainingspakket 2

kennismakingsgesprek

12 bijeenkomsten van 1 uur*

tussenevaluatie

eindevaluatie

 kosten: € 920,- incl BTW

 Los uurtarief: € 48,40 incl BTW**

 

*inclusief voorbereiden en registratie van het trainingsuur

** exclusief voorbereiding en registratie à 0,5 uur trainingsbijeenkomst

Inschrijven of aanmelden

Heb je een vraag, je aanmelden of wil je meer weten over onze begeleiding en trainingen? Neem dan gerust contact op. email: ewout@moven.do tel: 06-18953993

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Jongeren tussen de 10 en 30 jaar die moeite hebben hun boosheid onder controle te hebben en hierdoor regelmatig tegen problemen aanlopen.

Niet gevonden wat u zocht?