Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Evitaa B.V.

ambulante woonbegeleiding

Hulpaanbod van:  Evitaa B.V.

Vanuit Expertise kunnen we cliënten begeleiden in het zelfstandig wonen. Door intensief in te steken op behoud van eigen woonplek en meedraaien in de buurt en het uitbreiden van een netwerk in de buurt, kunnen cliënten zelfstandig wonen en meedraaien in de maatschappij.

We komen minimaal 3 per week langs en ondersteunen in alles waardoor het zelfstandig wonen mogelijk blijft.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Een cliënt kan zich zelfstandig aanmelden of via doorverwijzer.

Door wie?

Wijkteam, huidige begeleider

Inhoud begeleiding

Praktische ondersteuning en mentale coaching. Kansen zien liggen en verder ontwikkelen positieve eigenschappen

Kosten begeleiding

afhankelijk van reeds gemaakte overeenkomsten gemeenten. 

Niet gevonden wat u zocht?