Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

De Wending
Bezoekadres
Hoenderloseweg 1087339GK Ugchelen088-09 01 810

verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding

Hulpaanbod van:  De Wending

verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding voor mensen vanaf 18 jaar De Wending is een verslavingskliniek voor volwassenen met een ernstige verslaving in combinatie met psychische of andere problemen, zoals schulden, geen sociaal netwerk en/of een justitiële achtergrond. We sluiten aan bij mensen met deze combinatie van problemen. Neem Henk, hij heeft al vaak opnames in klinieken gehad en daar ging het allemaal te snel. Keer op keer moest hij opnieuw beginnen. Voor mensen zoals Henk hebben we verslavingsbehandeling gecombineerd met herstelbegeleiding. Kom je naar De Wending dan volg je een intensief behandelprogramma. Dit programma is gecombineerd met een woon- en werktraject in een beschermde omgeving. We werken samen met jou aan je herstel, je kunt bij ons oefenen om verslavingsvrij te leven. Na jouw traject kun je weer een stabiele plek in de samenleving innemen.

Soort verslaving
  • alcoholverslaving
  • drugsverslaving
  • medicijnverslaving
  • tabaksverslaving
Behandelmethode(s)

Het intensieve behandel en herstelprogramma is opgebouwd in 4 fases.

Fase 1 | Abstinentie stabilisatie fase (4 weken)

Deze fase is gericht op fysiek herstel van de effecten van middelengebruik door sociale structurering (gestructureerd dagelijks ritme, gezond eetpatroon, herstel van zelfzorg, doorbreken van middelenafhankelijkheid (SUD-patroon). In deze fase vinden ook observatie en diagnostiek plaats. De deelnemer krijgt een regiebehandelaar en mentor toegewezen die hem of haar de gedurende het verblijf begeleiden.       

Fase 2 | Behandeling van de middelenafhankelijkheid en start herstel (8 weken)

Samen met de regiebehandelaar en mentor gaat de deelnemer aan de slag met het opstellen van het behandel- en begeleidingsplan. In het plan worden wensen, mogelijkheden, en beperkingen in haalbare doelen omgezet. Het behandelplan is de ‘richtingaanwijzer’ tijdens de herstelperiode en kan worden bijgesteld wanneer dat nodig of gewenst is. We monitoren continu hoe ver de deelnemer is in het herstelproces, we kijken naar klinisch, persoonlijk en functioneel herstel. De deelnemer geeft dit zelf in overzichtelijke stappen aan door formulieren in te vullen. De resultaten worden besproken met de deelnemer, mentor en/of regiebehandelaar.

Onze visie is dat deelnemers veel kunnen leren van medebewoners, zij hebben ook ervaring met verslaving en probleemsituaties . Medebewoners kunnen steun bieden, adviseren en spreken elkaar aan op gedrag. In fase 2 zijn de sessies vooral gericht op herstel en krijgen deelnemers steeds meer kennis van het leven met een verslaving en de mogelijkheden om het leven anders in te vullen. Onder begeleiding van 50|50 Workcenter gaan deelnemers met behulp van de methodiek Doen Gaan Baan aan de slag met arbeid.

Naast het behandelplan wordt er ook samen met de deelnemer een verlofplan gemaakt waarin we samen kijken naar wat passend is in de situatie van de deelnemer. De ervaring leert dat trekmomenten rondom verlof veel voorkomen. In het verlofplan houden we rekening met deze trekmomenten, dit worden leermomenten en moeten uiteindelijk leiden tot succeservaringen. Voordat de deelnemer op verlof kan wordt het verlofplan goedgekeurd in het MDO (multidisciplinair overleg).

Fase 3 | Herstel (12 weken)

In deze fase richten we ons op herstelbegeleiding en versterking van oefenvaardigheden, de nadruk ligt op sociaal herstel. De deelnemer gaat verder aan de slag met de gestelde leerdoelen. De deelnemer is steeds beter in staat om zijn of haar doelen te bereiken en neemt ook hierin steeds meer eigen verantwoordelijkheid. We zoeken gezamenlijk naar leermomenten zodat de deelnemer steeds meer kan oefenen en trainen met de mogelijkheden die hij of zij heeft bijgeleerd. We vieren de successen.  

Fase 4 | Transfer- en resocialisatiefase (4-8 weken)

In fase 4 volgt de deelnemer het laatste traject van de behandeling. De nadruk ligt op oefenen in de praktijk en coaching. De deelnemer volgt sessies ‘terugvalpreventie’. In deze fase is de deelnemer meer gericht op Doen Gaan Baan bij 50|50 Re-integratie. De deelnemer is steeds meer in staat de aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen. Tijdens de afbouwfase werken we aan het realiseren van het vervolgtraject na de behandeling. Samen met de deelnemer kijken we welk netwerk en welke steun nodig is om ook de moeilijke situaties zonder middelen door te komen. Het trainen van gedrag in moeilijke situaties blijft een aandachtspunt.

Maatwerk

Maatwerk De wensen en mogelijkheden van deelnemers kunnen uiteenlopen. Daarom bieden we altijd maatwerk en kunnen de genoemde verblijfstijden per deelnemer verschillen. De insteek is dat de deelnemers het gehele traject doorlopen. Rondom de financiering werken we samen met de verwijzer. Het is noodzakelijk dat de verwijzer actief meedenkt in mogelijkheden voor financiering van het verblijf in fase 3 en 4. Bij de aanmelding gaan we samen aan de slag.

Specialisme(s)

Intensieve behandeling

Doel

verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding

Vaste behandelaar?

multi-disciplinair team

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wmo
  • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Bureau Traject Management T. (088) 090 18 10
E. btm.gelderland@legerdesheils.nl

Aanmelden kan ook via het aanmeldformulier op onze website: https://www.legerdesheils.nl/gelderland/de-wending

Bezoekadres
Hoenderloseweg 108 7339GK Ugchelen088-09 01 810Route

Ugchelen bij Apeldoorn

Op welke dagen en tijden?

24 uurs zorg / 7 dagen per week

Kosten

De eerste twee fases van de behandeling en het verblijf worden gefinancierd door de zorg-

verzekeraar van de deelnemer. Voor de vervolgbehandeling en herstelbegeleiding heeft de deelnemer een WMO-indicatie van de gemeente van herkomst nodig. Om deze indicatie te verkrijgen werken we samen met de verwijzer. Ook aanmeldingen via justitie of op basis van een WLZ-indicatie zijn mogelijk.

.

Eigen bijdrage

zie elders

Bijzonderheden

De deelnemer volgt een intensief behandelprogramma, gecombineerd met een woon- en werk-traject. Gedurende het gehele behandeltraject werken we toe naar een stabiele, passende plek in de samenleving.

Herstelgericht

We werken herstelgericht. Dit betekent dat wij samen met de deelnemer werken aan het vergroten van vaardigheden die hij of zij al bezit. De behandeling bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele sessies. De deelnemer krijgt inzicht in de problemen en leert nieuwe vaardigheden aan. Zo kan de deelnemer zijn of haar leven op een andere manier, zonder verslaving, invullen. Het programma is zeer intensief, daarom is het belangrijk dat de deelnemer gemotiveerd is om te werken aan zijn of haar herstel.

CRA Methodiek

We werken volgens de zogehetenCRA methodiek (Community

Reïnforcement Approach).

Dit is een veelomvattende behandelmethode, speciaal ontwikkeld voor volwassenen met verslavingsproblematiek. De methode gaat uit van het bekrachtigen van positief gedrag.

Werk en dagbesteding Werk en dagbesteding zijn een belangrijk onderdeel van het programma. De afdeling voor arbeidsre-integratie, 50|50 Workcenter, helpt deelnemers de weg terug te vinden naar eenopleiding, de arbeidsmarkt of een zinvolle dagbesteding.

Klant Contact Centrum088 - 0901810

Niet gevonden wat u zocht?