Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (VG) en/of complexe gedragsproblematiek kunnen bij Pluryn terecht voor begeleid wonen, persoonlijke begeleiding, woontraining en verzorging. Het doel van de zorg voor (jong)volwassenen met een handicap en/of complexe zorgvragen is persoonlijke ontplooiing, zelfstandigheid en maatschappelijke deelname. De gehandicapte jongeren en volwassenen kunnen deze dienstverlening aanvullen met dagbesteding / dagbehandeling, vaktherapie, hulpverlening en/ of (intensieve) verzorging en verpleging.

Contactinformatie

Pluryn locatie Groesbeekse TehuizenMolenweg 156561AH Groesbeek pluryn.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

Nader te bepalen

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over wonen met begeleiding en verzorging van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Volwassenen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking, Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft mensen met een verstandelijke handicap (VG) vanaf 18 jaar.

Aantal 1&2 pers. appartementen

Onbekend

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Ondersteuning door persoonlijk begeleiders met agogische kennis en ervaring, maatschappelijk werk, een arts en/of geestelijk verzorger. Verder is er psycholoisch, orthopedagogische, medische, paramedische kennis beschikbaar

Inhoud begeleiding

De (jong)volwassenen met een beperking beschikken over een eigen kamer in een woongroep of een appartement in een kleinschalige woonvoorziening, meestal ‘in de wijk’. Pluryn zorgt voor een veilig klimaat en een overzichtelijke beschermde (woon)omgeving. Er is een terreinlocatie in Beekbergen. Middelgrote en kleinere woonvormen zijn er de regio Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen / Groesbeek en Noord-Limburg.
Het Hietveld in Beekbergen heeft een transitievoorziening voor jongeren / volwassenen die de stap van een orthopedagogische behandelcentra naar een zelfstandige woonplek met zorg op het terrein te groot vinden. (Jong)volwassenen kunnen activerende of arbeidsmatige dagbesteding doen, in een beschermde omgeving of midden in de maatschappij. Pluryn beschikt over dagbestedingsplekken / dagbehandelingsplekken of biedt (vrijwilligers)werk bij bedrijven en instellingen.

Naam locatie

Groesbeek

Bezoekadres
Molenweg 156561AH Groesbeek088-77 92 000Pluryn locatie Groesbeekse Tehuizen
Afstand tot openbaar vervoer
  • 250 tot 500 meter
Huur (incl./excl. servicekosten)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of zij recht hebben op WLZ-zorg.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod