Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of complexe zorgvragen en in een persoonlijke crisis of moeilijke gebeurtenis? Als de problemen thuis te heftig worden, kun je tijdelijk wonen, begeleiding en opvang nodig hebben. Pluryn biedt spoedopvang voor gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder complexe gedragsproblemen. Doel is dat je de gevolgen van de crisis / calamiteit met hulp en binnen een woonvorm van Pluryn overbrugt. Daarna kun je weer terug naar de eigen woonomgeving.

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

Dit product is bestemd voor bijna alle doelgroepen van Pluryn in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanvragen en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over crisis-, spoed- en calamiteitenzorg en spoedopvang van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Soort opvang?
  • jeugdcrisisopvang
Door wie?

Uitvoering door ervaren persoonlijk begeleiders met agogische kennis. Gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar. Indien nodig zoekt Pluryn samenwerking met reeds betrokken, externe hulpverleners of behandelaars.

Inhoud & werkwijze

Een individuele, tijdelijke woonplek in een aan de vraag en de beperkingen van de cliënt aangepaste omgeving. Een crisisopname duurt maximaal zes weken. In overleg met het crisisteam en zorgkantoor kan deze periode eenmalig met zes weken worden verlengd..

Duur

Maximaal zes weken.

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Kosten

Financiering vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de gemeente (Jeugdwet).

Kortingsmogelijkheden

n.v.t.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Crisisopvang Opvang
Vergelijk hulpaanbod