Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn

De kinderen en (jong)volwassenen met een beperking (LVG, VG, LG) en/of ernstige gedragsproblemen wonen begeleid in een trainingshuis. In dit trainingshuis biedt Pluryn ze specialistische woontraining, therapie, gehandicaptenzorg en begeleiding in combinatie met speciaal onderwijs, werk of dagbesteding / dagbehandeling. De (jong)volwassenen met een lichamelijke handicap, NAH, chronische ziekte, (licht) verstandelijke handicap en/of complexe gedragsproblematiek bereiden zich voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en een maximale deelname aan de samenleving.

Contactinformatie

Jan Pieter Heije 088-77 92 000Utrechtseweg 3166862BC Oosterbeek pluryn.nl

Plan route

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

Afhankelijk van de vraag en de problematiek(en) van de client

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over training begeleid wonen (TBW) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking, NAH, chronische ziekte, (licht) verstandelijke beperking (LVG) en/of complexe problematiek in de leeftijd vanaf 16 jaar.

Aantal 1&2 pers. appartementen

Pluryn zorgt voor een groepswoning ‘in de wijk’ met voor ieder een individueel woonvertrek. De (jong)volwassenen wonen in een veilige, beschermde, overzichtelijke en eventueel technisch aangepaste woonomgeving.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Ervaren woonbegeleiders met agogische en sociaal maatschappelijke expertise en verscheidene therapeuten zijn betrokken bij de training begeleid wonen. Gedragswetenschappelijke en verpleegkundige/medische expertise is aanwezig. Begeleiders zijn aanwezig op vastgestelde tijden. Gedurende de nacht is er een mogelijkheid om hulp in te roepen via een uitluistersysteem, bij calamiteiten kan de begeleiding handelen. Of er is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Per trainingshuis kan dit verschillend geregeld zijn.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Inhoud begeleiding

De (jong)volwassenen krijgen in de training zelfstandigheid steun bij het leren van praktische en sociale vaardigheden en structurering van het dagelijks leven. Ze bouwen een persoonlijk netwerk op om een eigen plek in de samenleving te krijgen met zo min mogelijk zorg. Pluryn biedt ook hulp, advies, arbeidsintegratie, begeleiding bij budgettering en contacten onderhouden met instanties en indien nodig lichamelijke verzorging. Andere namen voor Training Begeleid Wonen (TBW) zijn: kamertraining of zelfstandigheidtraining.

Naam Locatie

Verschillende woonvormen binnen Gelderland

Bezoekadres
Utrechtseweg 3166862BC Oosterbeek088-77 92 000Jan Pieter Heije

Er zijn woongroepen in Arnhem, Renkum en Dieren

Afstand tot openbaar vervoer
  • 500 tot 1000 meter
Overige kosten

De Wet langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Jongeren betalen wel een eigen bijdrage. Jongeren tot 18 jaar kunnen ook onder de Jeugdwet vallen. In dat geval geeft de gemeente de indicatie af.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod