Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Dagbesteding – (Groeps)begeleid werken bij bedrijven en instellingen

Hulpaanbod van: Pluryn

De volwassen medewerkers met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap, NAH en/of complexe problemen doen werk dat past bij hun mogelijkheden. Ze ontwikkelen zichzelf, zo veel mogelijk zelfstandig, en doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Medewerkers kunnen werken bij bedrijven en organisaties: in groepen of alleen. Ze nemen dan een deel van het productieproces over.
Een persoonlijk begeleider ondersteunt hen daarbij.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
  • Activiteiten op therapeutische basis
  • Sociale activiteiten
  • Sportieve activiteiten
  • Educatieve activiteiten
  • Creatieve activiteiten
De omgeving

PlurynWerkt helpt mensen om passend vrijwilligerswerk te vinden en werkervaring op te doen bij bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, voetbalclubs, busmaatschappijen, de universiteit enz. Als je dagbesteding wil doen, kun je in het gehele doelgebied van Pluryn terecht. Afhankelijk van de indicatie verzorgt Pluryn het vervoer naar de (bedrijfs)locatie.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over (groeps)begeleid werken bij bedrijven en instellingen van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Kosten

Er zijn twee financiers het CIZ en de gemeente. De CIZ; Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Vaak in combinatie met dagbesteding. Cliënten betalen wel een eigen bijdrage. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. De gemeente: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt ambulante dienstverlening. Denk hierbij aan: dagbesteding zonder dat je bij een zorginstelling woont.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH vanaf 18 jaar.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod