Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn

Dagbesteding voor jongeren met complexe gedragsproblemen.

Zo veel mogelijk zelfstandig werken aan je persoonlijke, pervasieve en sociale ontwikkeling. Dat is het doel van vrijetijdsbesteding. Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke / lichamelijke handicap en/of complexe gedragdproblematiek (LVG, VG, LG) hebben keuze uit een breed (hobby-) activiteitenaanbod met begeleiding, binnen en buiten de eigen hobbycentra. Een creatieve hobby, muziek of sport, het zijn allemaal activiteiten die ontspannen. Hobby’s voegen iets extra’s toe aan je leven. Bij Pluryn zijn sport-, muziek- en hobbyclubs actief. Maar het liefst zoeken we samen met de persoon met een arbeidshandicap een vereniging in de eigen woonomgeving waar men begeleid vrijetijdsbesteding afneemt met als doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Als je bij Pluryn woont binnen een orthopedagogisch behandelcentra, heb je vanzelf vrijetijdsbesteding. Wie niet verblijft in een instelling, kan ook gebruik maken van de zorg en vrijetijdsbesteding van Pluryn. Aanvullend op dit zorgaanbod biedt Pluryn voor mensen met een beperking en complexe gedragsproblemen nog behandelmogelijkheden op het gebied van (beschermd) wonen, speciaal onderwijs, hulpverlening, dagbesteding, arbeidstoeleiding, therapie, dagbehandeling.

Meer informatie

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten
De omgeving

Je hebt keuze uit veel activiteiten bij Pluryn. Deze kunnen midden in de maatschappij plaatsvinden of in een aangepaste beschermde omgeving. Vrijetijdsbegeleiders met kennis van de doelgroep zorgen voor passende vrijetijdsactiviteiten. Er is ook verpleegkundig personeel aanwezig voor de gehandicapte jongeren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • PGB of betalen met eigen geld
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over vrijetijdsbesteding van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Kosten

• CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt deze dienstverlening voor mensen die bij een zorginstelling wonen. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. • Woon je in een eigen huis en wil je vrijetijdsbesteding bij Pluryn? Dan kun je dit inkopen met een PGB of betalen met eigen geld.

Eigen bijdrage
 • Ja,
Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Doelgroepen

Jongeren met gedragsproblemen

Doelgroep-toelichting

Dit product is beschikbaar voor alle doelgroepen die bij Pluryn wonen in alle leeftijden

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod