Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Mobiele Belastinghulp Ede

Hulp en ondersteuning bij zaken omtrent Belastingen en Toeslagen

Hulpaanbod van:  Mobiele Belastinghulp Ede

Wij verzorgen belastingaangiftes en het aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen. Ook zijn we zonodig behulpzaam bij het aanvragen van een betalingsregeling, indien u belasting en/of toeslagen moet terugbetalen. Wij bezoeken alle hulpvragers in de regel thuis. Alleen indien een huisbezoek niet mogelijk is, wijken we uit naar een van onze spreekuurlocaties.

Door wie?

Alle medewerkers zijn goed geschoold en hebben door het volgen van aanvullende opleidingen en cursussen én door de opgedane werkervaring kennis van zaken op meerdere vakgebieden.
Om de verworden kennis en vaardigheden op peil te houden wordt regelmatig deel genomen aan na- en bijscholingsactiviteiten. De regelgeving verandert zo snel, dat aan het up to date houden van de kennis en de documentatie veel aandacht wordt geschonken.

Uitvoering van de dienst
  • vrijwilligerswerk
Soort ondersteuning/begeleiding
  • belastingaangifte
  • formulieren invullen
Beoogd eindresultaat

Een tevreden cliënt!

Duur

Totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Veelal is één huisbezoek voldoende.

In de regel bij de cliënt "aan huis", in uitzonderingsgevallen op een spreekuurlocatie.

Toelichting

In goed overleg met cliënt, uitsluitend op afspraak.

Kosten

De geldende tarieven voor het verzorgen van uw belastingaangifte staan vermeld op de website. De hoogte van de (bescheiden) eigen bijdrage is afhankelijk van het bruto (gezins)inkomen.
Degenen die in het bezit zijn van een (geldige) pas van de Voedselbank én degenen, die in het 3-jarige schuldhulpverleningstraject (W.S.N.P.) zitten , worden gratis geholpen.

Voor de overige diensten is geen eigen bijdrage verschuldigd.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

zie "kosten"

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Een telefoontje op werkdagen tussen 9 en 10 uur naar 0318-575848 is voldoende. Hierna wordt  zonodig een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
U kunt ook een email sturen naar info@zorgwegenwacht.nl

Bijzonderheden

Mede afhankelijk van het totaalbedrag van de aftrekbare kosten kan in principe (inkomsten)belasting worden terug gevraagd over de afgelopen 5 (kalender)jaren.
Het doen van belastingaangifte leidt soms niet alleen tot teruggaaf van teveel betaalde (inkomsten)belasting. Als het (bruto) inkomen lager wordt, leidt dat ook vaak tot een lagere eigen bijdrage aan het CAK en tot hogere toeslagen.

Jan Hille Ris Lambers

Niet gevonden wat u zocht?