Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Mobiele Belastinghulp Ede

Advies en ondersteuning

Hulpaanbod van:  Mobiele Belastinghulp Ede

Wij adviseren en informeren over belastingen, toeslagen, sociale verzekeringswetten, AOW, ANW, WMO, bijstand etc.

Door wie?

De informatieverstrekking en advisering geschiedt door goed geschoolde vakkrachten met vele jaren ervaring in het werkveld.

Hoe wordt de informatie verstrekt?
 • huisbezoek
 • Per e-mail/website
 • telefonische informatiediensten
Waarover?
 • belastingen
 • geld
 • keukentafelgesprek
 • ouderenadvisering
 • schulden
 • wetten
 • Wmo
 • zorg
 • Overig: belastingen toeslagen, hulpmiddelen, tegemoetkomingen, zorgverzekeringen, persoonsgebonden budgetten, ontheffing van betalingen gemeentelijke heffingen en belastingen, eigen bijdrages CAK
Werkwijze

Tijdens een intakegesprek, in de regel bij hulpvrager thuis, wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Indien de hulpvraag op verwijzing geschiedt (ruim 80% van de aanvragen), wordt de verwijzer gevraagd om bij het eerste gesprek aanwezig te zijn. Mede om goede afspraken te maken over de vraag "wie doet wat?".

Voorwaarden afname/deelname?

Wij verlenen in principe alleen hulp aan aanvragers, die zich vanwege hun inkomen geen professionele hulp kunnen veroorloven. 

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Indien u een beroep wenst te doen op de Mobiele Belastinghulp Ede, kunt u op werkdagen tussen 9 en 10 uur bellen naar 0318-575848. U kunt ook een email sturen. Het emailadres is info@zorgwegenwacht.nl

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Allochtonen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Dak- en thuislozen, Ex-gedetineerden, Gezinnen, Huurders, Laaggeletterden, Mantelzorgers, Mensen met huisdieren, Mensen met sociale problemen, Niet-digivaardigen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Pleegouders, Terminale patiƫnten, Verslaafden/ex-verslaafden, Vluchtelingen/asielzoekers, Voor familieleden/omgeving, Herintreders, Mensen met financiƫle problemen, Minima, Werkzoekenden, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Senioren, Volwassenen

ofwel thuis ofwel op een spreeekuurlocatie.

Toelichting

Uitsluitend op afspraak.

Kosten

Zolang wij een subsidie van de gemeente Ede ontvangen, berekenen we geen eigen bijdrage.

Bijzonderheden

De Mobiele Belastinghulp Ede is een stichting zonder winstoogmerk.

Jan Hille Ris Lambers

Niet gevonden wat u zocht?