Ontvangt u een uitkering? Dan moet u alle informatie doorgeven die belangrijk is voor uw uitkering. Doet u dat niet, dan houdt u zich niet aan de informatieplicht (ook wel inlichtingenplicht genoemd).

Wat is uitkeringsfraude precies?

U pleegt fraude als u met opzet informatie achterhoudt die belangrijk is voor uw uitkering. Of als u verkeerde informatie doorgeeft. Maar ook als u een keer vergeet om al uw inkomsten op te geven op uw werkbriefje, is dat officieel al fraude.

Welke informatie doorgeven?

U moet alle wijzigingen in uw inkomen en woonsituatie doorgeven. Bijvoorbeeld:

  • U gaat samenwonen.
  • U werkt af en toe via het uitzendbureau.
  • U gaat meer werken dan u eerder deed.

Uit uzelf melden

Belangrijk om te weten: u moet dit soort dingen uit uzelf melden, dus zonder dat de instantie erom vraagt.

Niet melden? Boete!
Als UWV, de SVB of de gemeente erachter komt dat u zich niet aan de informatieplicht houdt en fraude pleegt, krijgt u een boete. Bovendien moet u de uitkering die te veel betaald is terugbetalen .

Organisaties

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank - Dienstverlening PGB

 030-26 48 200 svb.nlGraadt van Roggenweg 4003531AHUtrecht

Vergelijk hulpaanbod