Als een uitkeringsinstantie te veel aan u heeft betaald en u dit in het volgende jaar of nog later terugbetaald, moet u vaak het brutobedrag terugbetalen. Dit is het uitkeringsbedrag inclusief de premies die de uitkeringsinstantie heeft betaald aan UWV. Het brutobedrag is daarom meer dan u netto heeft gekregen. Het verschil kunt u terugvragen bij de Belastingdienst.

Hoe vraagt u geld terug?

U geeft het geld dat u terugbetaalt als negatief inkomen op bij uw belastingaangifte. Doet u nooit belastingaangifte? Dan is het verstandig om het toch een keer te doen. U kunt het aangifteprogramma downloaden van de website van de Belastingdienst.
Voor meer informatie kunt u bellen met BelastingTelefoon.

In hetzelfde jaar: netto terugbetalen

Betaalt u het geld terug in hetzelfde jaar als u het heeft gekregen? Dan hoeft u alleen maar het nettobedrag te betalen. Dan hoeft u niks terug te vragen bij de Belastingdienst. Let op: u moet dan wel voor half december terugbetalen!

Vergelijk hulpaanbod