Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Kwijtschelding vragen voor uitkeringsschuld

Als u een grote schuld heeft bij UWV, de SVB of de gemeente, kan het lang duren voor u die helemaal heeft terugbetaald. In de tussentijd moet u van weinig geld rondkomen. Om u niet jarenlang in zo'n moeilijke situatie te laten zitten, mogen de instanties de rest van de schuld (en soms de hele schuld) na een aantal jaren kwijtschelden. U hoeft dan niets meer te betalen.

Wanneer kwijtschelden?

In deze situaties kunnen de uitkeringsinstanties de schuld kwijtschelden:

  • U heeft 5 jaar lang volledig en op tijd betaald.
  • U heeft 5 jaar niet altijd volledig of op tijd betaald, maar u heeft achterstanden in de terugbetaling later afgelost, met rente.
  • U heeft de helft van alles wat u moet betalen in één keer betaald.
  • U zit in een schuldregeling.
  • U heeft al 5 jaar niets kunnen betalen en dat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan lukken.

Zelf om vragen

U moet zelf vragen of uw schuld kan worden kwijtgescholden. De uitkeringsinstantie zal het u niet uit zichzelf aanbieden. De beslissing is uiteindelijk aan de uitkeringsinstantie.

Na 3 jaar al kwijtschelden

Voor sommige mensen kan de uitkeringsinstantie de rest van de schuld al na 3 jaar kwijtschelden of de schuld verlagen. Dat kan als uw gemiddelde inkomen niet meer is dan 90% van de bijstandsnorm. Maar dat kan alleen als u geen fraude heeft gepleegd.