Als u een grote schuld heeft bij UWV, de SVB of de gemeente, kan het lang duren voor u die helemaal heeft terugbetaald. In de tussentijd moet u van weinig geld rondkomen. Om u niet jarenlang in zo'n moeilijke situatie te laten zitten, mogen de instanties de rest van de schuld (en soms de hele schuld) na een aantal jaren kwijtschelden. U hoeft dan niets meer te betalen.

Wanneer kwijtschelden?

In deze situaties kunnen de uitkeringsinstanties de schuld kwijtschelden:

  • U heeft 5 jaar lang volledig en op tijd betaald.
  • U heeft 5 jaar niet altijd volledig of op tijd betaald, maar u heeft achterstanden in de terugbetaling later afgelost, met rente.
  • U heeft de helft van alles wat u moet betalen in één keer betaald.
  • U zit in een schuldregeling.
  • U heeft al 5 jaar niets kunnen betalen en dat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan lukken.

Zelf om vragen

U moet zelf vragen of uw schuld kan worden kwijtgescholden. De uitkeringsinstantie zal het u niet uit zichzelf aanbieden. De beslissing is uiteindelijk aan de uitkeringsinstantie.

Na 3 jaar al kwijtschelden

Voor sommige mensen kan de uitkeringsinstantie de rest van de schuld al na 3 jaar kwijtschelden of de schuld verlagen. Dat kan als uw gemiddelde inkomen niet meer is dan 95% van de bijstandsnorm. Maar dat kan alleen als u geen fraude heeft gepleegd.

Organisaties

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank - Dienstverlening PGB

 030-26 48 200 svb.nlGraadt van Roggenweg 4003531AHUtrecht

Vergelijk hulpaanbod