Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Uitkeringen

WW of arbeidsongeschikt en ziek tijdens vakantie

Als u op vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt, moet u dat doorgeven aan UWV. Wat moet u precies doen?

Binnen 48 uur melden

U moet zich ziek melden bij UWV uiterlijk op de 2e dag dat u ziek bent. Dat geldt ook als u ziek bent tijdens een vakantie in het buitenland. U mag niet wachten tot u weer thuis bent. Dat kan telefonisch via +31 888 98 20 01. Hebt u WW, dan kunt zich online ziek melden via Mijn UWV. U heeft hiervoor uw inlogcode van DigiD nodig. Nadat u uw ziekmelding via Mijn UWV heeft verstuurd, ziet u een bevestiging van uw ziekmelding op het scherm. U kunt deze bevestiging downloaden als u dat wilt.

Wat moet u doen?

Na uw ziekmelding neemt UWV schriftelijk of telefonisch contact met u op. U hoort van UWV wat u moet doen. U moet ervoor zorgen dat u de eerste 2 weken na uw ziekmelding op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur telefonisch bereikbaar bent.
De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met UWV heeft gemaakt. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. UWV houdt bij de beoordeling rekening met uw beperkingen door ziekte.

UWV kan doorverwijzen

UWV kan u doorverwijzen naar een arts en vragen om medische verklaringen van deze arts. U bent dan verplicht deze verklaringen op te vragen en aan UWV te geven. Ook kan UWV u doorverwijzen naar de sociale verzekeringsorganisatie van het land waar u op dat moment bent. U bent verplicht om de aanwijzingen van deze organisatie op te volgen.
Krijgt u een oproep van deze organisatie (of van een arts) en kunt u niet langskomen? Geef dit dan binnen 48 uur aan UWV door. U moet hiervoor een geldige reden hebben. UWV beoordeelt of de reden die u opgeeft, geldig is.

Weer beter?

Bent u weer beter? Geef dit dan uiterlijk de tweede dag dat u beter bent door via Mijn UWV. U logt in met uw DigiD.

Zie ook