Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een re-integratietraject .

WW-uitkering of bijstandsuitkering

Heeft u een WW-uitkering of een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ)? Dan kan vrijwilligerswerk een onderdeel zijn van een re-integratietraject. U bepaalt dan samen met uw werkcoach of trajectbegeleider welk soort vrijwilligerswerk voor u geschikt is, bijvoorbeeld werken in een verzorgingshuis, sportclub of buurthuis.
Vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor de bijstand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wilt u vrijwilligerswerk doen en heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz, Wajong)? Dan kunt u het beste van tevoren met de arbeidsdeskundige of re-integratiecoach bespreken of u vrijwilligerswerk mag gaan doen.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente u verplicht om iets terug te doen. Dit heet een tegenprestatie. Het werk van een tegenprestatie moet maatschappelijk nuttig zijn, en heeft daarom overeenkomsten met vrijwilligerswerk. Het is mogelijk dat de gemeente u vrijstelt van een tegenprestatie, als u al vrijwilligerswerk doet.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

weer terug naar werk

Heb je gewerkt en zit je om redenen op dit moment even niet in het...

outplacement

Individueel of in groepsverband

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Werkkracht

 088-00 76 111 werkkracht.nlMolenstraat 806711AWEde

Scala

 0318-65 25 00 scala-nieuwland.nlStationsweg 746711PVEde Gld

Vergelijk hulpaanbod