Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u misschien een toeslag van UWV krijgen. Dat kan als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • U heeft een lage uitkering van UWV.
  • U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon.
  • U ontvangt een Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werkgever

Misschien kunt u een toeslag krijgen als uw totale inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum dat voor uw leefsituatie geldt.

Hoeveel toeslag?

De toeslag vult uw uitkering (of loon bij ziekte) aan tot het sociaal minimum (dat is ongeveer bijstandsniveau).
Verdiende u minder dan het sociaal minimum voordat u de uitkering kreeg? Dan vult de toeslag uw uitkering aan tot het bedrag dat u toen verdiende. Om uw uitkering verder aan te vullen tot het sociaal minimum kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering krijgen van uw gemeente. De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl

Voor de toeslag op de uitkering van UWV maakt het niet uit of u vermogen heeft (spaargeld, een eigen huis enzovoort).

Heeft u een partner?

Dan zijn er 2 voorwaarden:

  • U krijgt de toeslag alleen als uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum zit. Het inkomen van uw partner telt dus mee.
  • Is uw partner geboren in 1972 of daarna? Dan krijgt u de toeslag alleen als u een kind heeft dat jonger is dan 12 jaar en dat bij u woont.

Waar aanvragen?

U kunt de toeslag aanvragen bij UWV. Wanneer? Dat kan meteen als u een uitkering aanvraagt, maar ook later als het dan nodig is. Vraag de toeslag altijd aan binnen de eerste 6 weken nadat uw recht op de uitkering is ingegaan. Of binnen 6 weken nadat uw leefsituatie of inkomsten zijn veranderd. U kunt het aanvraagformulier zelf downloaden bij UWV

UWV maakt de toeslag tegelijk met de uitkering aan u over, in één bedrag.

U (of uw partner) gaat werken of u krijgt een uitkering

Een toeslag is een aanvulling op uw uitkering. De regels staan in de Toeslagenwet. Gaat u of uw partner werken of krijgt u een andere uitkering, pensioen of studiefinanciering? Geef dat dan meteen door aan UWV. Uw toeslag wordt dan lager of stopt zelfs helemaal. Van geld dat u verdient met werken mag u eerst nog een klein beetje houden. U heeft dus voordeel van het werk. Pas na 2 jaar trekt UWV alles wat u verdient van uw toeslag af.

Inkomsten die niets met werk te maken hebben, hebben geen gevolgen voor uw toeslag. Bijvoorbeeld: alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, of rente op spaargeld.

Vergelijk hulpaanbod