Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Bijstand voor zelfstandigen als aanvulling op het inkomen

Tijdelijk extra ondersteuning zzp'ers vanwege het coronavirus

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Aanvragen verlopen via een versnelde procedure .

Meer informatie vindt u op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/bijstand-voor-zelfstandigen/

Reguliere regeling inkomensondersteuning voor zelfstandigen

Heeft u een eigen bedrijf, maar heeft u tijdelijk een aanvulling op uw inkomen nodig? Dan kunt u de afdeling bijstand voor zelfstandigen vragen om bijstand in de vorm van een maandelijkse uitkering. Een maandelijkse uitkering is bedoeld om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau. U kunt de uitkering maximaal een jaar lang ontvangen. Soms kan de uitkering nog 2 jaar langer worden uitbetaald (dus in totaal 3 jaar). Dit is mogelijk als uw financiële problemen nog niet helemaal zijn opgelost en u deze problemen niet zelf heeft veroorzaakt.

Sommige zelfstandigen moeten de uitkering later terugbetalen. Anderen kunnen de uitkering houden.

Terugbetalen

Wanneer moet u de uitkering terugbetalen?

  • Als u meer eigen vermogen heeft dan € 195.497 (bedrag voor 2020), of
  • Als u een eigen vermogen heeft van minimaal € 46.520 en maximaal € 195.497 en dit meer is dan 30% van uw totale vermogen (eigen vermogen + bedrijfsvermogen).

Houden

U hoeft de uitkering niet terug te betalen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

  • U krijgt de uitkering niet langer dan 6 maanden, en
  • U heeft een regelmatig inkomen uit uw bedrijf of beroep, en
  • U heeft voor langere tijd een inkomen onder bijstandsniveau, en
  • Uw vermogen is niet méér waard dan € 195.497.

Bent u geboren vóór 1 januari 1960? Dan gelden er andere voorwaarden om een aanvulling op uw inkomen te krijgen. Uw bedrijf hoeft bijvoorbeeld niet levensvatbaar te zijn. De afdeling bijstand voor zelfstandigen kan u hier meer over vertellen.

Niet levensvatbaar

Als de gemeente denkt dat uw bedrijf niet levensvatbaar meer is, is aanvullende bijstand vaak maar maximaal 12 maanden mogelijk. In die maanden moet u uw bedrijf dan afbouwen en beëindigen.