Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Bijstand voor zelfstandigen

Tijdelijk extra ondersteuning zzp'ers vanwege het coronavirus

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Aanvragen verlopen via een versnelde procedure .

Meer informatie vindt u op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/bijstand-voor-zelfstandigen/

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u financiële problemen? Dan kunt u bijstand vragen bij de gemeente. Die kan u helpen met bedrijfskapitaal (rentedragend krediet) of een maandelijkse uitkering in de vorm van een renteloze lening. Bedrijfskapitaal is een bedrag in één keer, bedoeld voor aflossing van schulden of noodzakelijke investering. Een maandelijkse uitkering is bedoeld om uw inkomen tijdelijk aan te vullen.

Andere oplossingen

Maar eerst kijkt de gemeente of de problemen ook anders opgelost kunnen worden. Heeft u bijvoorbeeld al geprobeerd geld te lenen bij de bank? Als er geen andere oplossingen zijn, kan de gemeente misschien helpen.

Wanneer wel bijstand?

Voordat u bijstand voor zelfstandigen krijgt, kijkt de gemeente of u wel aan alle voorwaarden voldoet:

  • U bent zelfstandige. Dat bent u als u minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) werkt. Werkt uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet uw partner minimaal 525 uur werken.
  • U bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in Nederland.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u werkt als zelfstandige in Nederland.
  • U heeft alle papieren en vergunningen die nodig zijn voor uw beroep als zelfstandige.
  • U bent afhankelijk van inkomsten uit uw bedrijf.

Aanvragen bijstand voor zelfstandigen

U kunt bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij de gemeente.

Als zelfstandige moet u bij de aanvraag van de bijstand gegevens kunnen tonen over uw bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de winst-en-verliesrekening, samengevat in een jaarrekening van de afgelopen 3 boekjaren
  • aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 3 boekjaren
  • en gegevens over inkomen van u en uw gezin dat u buiten het bedrijf om heeft verdiend.

De gemeente zal uw gegevens controleren en beoordelen. Voor starters gelden andere voorwaarden.

Beslistermijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag. U krijgt hierover een brief toegestuurd.