Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Aanvullende bijstand voor starters met een WW- of bijstandsuitkering

Na de startfase in de WW of de préstartfase in de bijstand, stopt uw WW- of bijstandsuitkering. Maar als het nodig is, kunt u daarna nog wel aanvullende bijstand krijgen in de maanden waarin u weinig verdient. Deze aanvullende bijstand krijgt u eerst toegekend voor een half jaar of een jaar. Hierna kijkt de afdeling bijstand voor zelfstandigen of u nog aanvullende bijstand nodig heeft en of uw bedrijf nog kans van slagen heeft (levensvatbaar is). Wanneer de aanvulling niet meer nodig is omdat u genoeg verdient, stopt de uitkering. Als de aanvulling nog wel nodig is, kan de bijstandsuitkering met steeds een (half) jaar tot maximaal 3 jaar worden verlengd.

Bijstandsnorm

De afdeling bijstand voor zelfstandigen verrekent uw eigen inkomsten achteraf met de aanvullende uitkering. Ook inkomsten van uw partner uit het bedrijf of andere inkomsten tellen mee. Het is mogelijk dat uw inkomen samen met de uitkering in een jaar hoger was dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Dan moet u het meerdere terugbetalen. In een ander jaar was uw inkomen samen met de uitkering misschien lager dan de bijstandsnorm. Dan krijgt u achteraf extra aanvullende bijstand.

Medische of sociale redenen

Kunt u om medische of sociale redenen niet volledig werken? Informeer dan of het mogelijk is langer dan 3 jaar aanvullende bijstand te krijgen.