Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

AOW-pensioen als uw partner in een Wlz-instelling woont

Zolang u samen in hetzelfde huis woont, krijgen u en uw partner allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van het netto minimumloon. Als uw partner langdurig in een verpleeghuis woont, kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen.

Verpleeghuis en AOW

Wanneer uw partner langdurig in een verpleeghuis of een andere Wlz-instelling woont, kunt u kiezen voor AOW als alleenstaande. U blijft gewoon getrouwd, maar krijgt dan beiden AOW ter hoogte van 70% van het netto minimumloon.

Voor- en nadelen

Het aanvragen van AOW voor alleenstaanden lijkt gunstig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Maar er zijn ook nadelen:

  • U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
  • Uw partner gaat een veel hogere bijdrage betalen voor de Wlz (Wet langdurige zorg). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van deze bijdrage vast.
  • U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
  • Mogelijk heeft het ook gevolgen voor uw eventuele bedrijfspensioen.
  • Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.

Meer gegevens opvragen

Om te kunnen bepalen of het voor u voordelig is om te kiezen voor AOW voor alleenstaanden, heeft u informatie van enkele organisaties nodig. Met de gegevens van de Belastingdienst, het CAK en eventueel van uw pensioenfonds, kunt u dan uitrekenen wat de verschillende gevolgen zijn voor uw situatie.

Verzoek voor alleenstaandenpensioen

U informeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de keuze voor het alleenstaandenpensioen. Dit gaat dan in zodra de SVB uw verzoek heeft ontvangen. Als u besluit om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, hoeft u niets te doen.

Wijziging in de woonsituatie

Wanneer de situatie verandert en u weer gaat samenwonen, dan meldt u dit bij de SVB. U en uw partner krijgen vervolgens allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van het netto minimumloon.

Organisaties