Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Wat is AOW-pensioen?

De letters AOW staan voor: Algemene Ouderdoms Wet. Bijna iedereen in Nederland heeft recht op dit ouderdomspensioen.

Volksverzekering

De AOW is een volksverzekering. De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor de volksverzekeringen. Vanaf de AOW-leeftijd heeft iedereen die legaal in Nederland woont en heeft gewoond, recht op AOW.

Recht op volledig AOW-pensioen

Mensen die tot hun AOW-leeftijd 50 jaar in Nederland hebben gewoond, krijgen volledige AOW. Mensen die in het buitenland hebben gewoond, krijgen geen of minder AOW-pensioen.

Ingangsdatum

Uw AOW-pensioen gaat in vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. U krijgt uw AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

AOW-leeftijd stijgt

Volgens de huidige wet gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. U kunt op de site van de SVB direct online uw eigen AOW-leeftijd bekijken.

Premiebetaling

De premie voor de AOW wordt ingehouden op uw loon of uitkering. Mensen die als zelfstandige werken, betalen hun premie aan de Belastingdienst. Wie geen inkomen heeft, hoeft geen premie te betalen.