Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Wat is AOW-pensioen?

De letters AOW staan voor: Algemene Ouderdoms Wet. Bijna iedereen in Nederland heeft recht op dit ouderdomspensioen.

Volksverzekering

De AOW is een volksverzekering. De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor de volksverzekeringen. Vanaf de AOW-leeftijd heeft iedereen die legaal in Nederland woont en heeft gewoond, recht op AOW.

Recht op volledig AOW-pensioen

Mensen die tot hun AOW-leeftijd 50 jaar in Nederland hebben gewoond, krijgen volledige AOW. Mensen die in het buitenland hebben gewoond, krijgen geen of minder AOW-pensioen.

Ingangsdatum

Uw AOW-pensioen gaat in vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. U krijgt uw AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

AOW-leeftijd stijgt

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. U kunt op de site van de SVB direct online uw eigen AOW-leeftijd bekijken.

Premiebetaling

De premie voor de AOW wordt ingehouden op uw loon of uitkering. Mensen die als zelfstandige werken, betalen hun premie aan de Belastingdienst. Wie geen inkomen heeft, hoeft geen premie te betalen.