Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Uitkeringen

Op vakantie met WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering

U mag op vakantie als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Het maakt verschil welke uitkering u heeft. U geeft uw vakantie uiterlijk 1 dag van tevoren aan UWV door met het wijzigingsformulier WW in Mijn UWV.

WGA, WW of IOW

Met een WGA-, WW- of IOW-uitkering mag u 20 werkdagen per kalenderjaar op vakantie (dat is in totaal 4 weken). Ontvangt u WW en heeft u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht, dan heeft u recht op 65 vakantiedagen per kalenderjaar.
U mag zelf weten hoe u de dagen opneemt: aaneengesloten of in kortere periodes. Let op: Is uw WW-uitkering na 1 januari ingegaan? Dan krijgt u alleen vakantiedagen voor het deel van het jaar dat u werkloos bent. U kunt geen vakantiedagen opsparen voor het volgende kalenderjaar.
Weekeinden en feestdagen tellen niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje hoeft u niet door te geven, dat beschouwt UWV ook niet als vakantie.
Gaat u langer met vakantie, dan krijgt u over die dagen geen uitkering. U heeft op die dagen ook sollicitatieplicht.

Hoeft u niet te solliciteren? Dan mag u misschien langer weg. U kunt UWV vragen hoe het precies zit.

Ziektewet

Met een Ziektewet-uitkering hoeft u UWV geen toestemming te vragen als u op vakantie wilt. U moet wel met het wijzigingsformulier Zw-uitkering of toeslag per post aan UWV doorgeven hoelang u op vakantie gaat. Blijft u in Nederland, dan moet dat binnen 24 uur nadat u met vakantie bent gegaan. Gaat u naar het buitenland, dan moet u uw vakantieperiode en vakantieadres uiterlijk 2 weken van tevoren aan UWV doorgeven.

WIA, WAO, Wajong of Waz

Heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of Waz-uitkering? Dan mag u langer dan 20 werkdagen per jaar op vakantie. Maar u moet dit 2 weken van tevoren doorgeven via het wijzigingsformulier WIA, WAO, Waz of Wajong op Mijn UWV. Als u in Nederland langer op vakantie gaat, hoeft u dit niet door te geven. U moet tijdens uw vakantie wel bereikbaar zijn.
Volgt u een re-integratietraject of hebt u sollicitatieplicht? Dan moet u uw vakantieplannen eerst overleggen met uw contactpersoon bij UWV. En als u werk hebt, met uw werkgever. Als u geen re-integratietraject volgt, kunt u 4 weken op vakantie gaan.

Tip

Vraag voordat u op vakantie gaat aan uw contactpersoon van UWV hoe lang u weg mag. Vraag ook welke voorwaarden er zijn.

Niet doorgeven, te laat doorgeven of te lang wegblijven

Geeft u niet of te laat aan UWV door dat u op vakantie gaat? Dan heeft dat gevolgen voor de uitkering. UWV verlaagt of stopt uw uitkering tijdelijk en/of u krijgt een boete.
Gaat u langer op vakantie dan u mag? Dan stopt uw uitkering. Dat lijkt misschien hard, maar u moet nou eenmaal beschikbaar zijn voor werk. Daarom krijgt u pas weer een uitkering vanaf de dag dat u terug bent. UWV mag uw uitkering dan ook nog een tijdje verlagen, omdat u uw kans op werk misschien verkleind heeft.

Zie ook