Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een andere medewerker dan de persoon die de beslissing genomen heeft.

Telefonisch uitleg

Misschien belt deze medewerker u op om uitleg te geven. Bent u tevreden met de uitleg? Dan kan de medewerker u vragen om uw bezwaarschrift in te trekken. Heeft u toch nog vragen of twijfels? Zeg dan dat u door wilt gaan met uw bezwaarschrift.

Brief over hoorzitting

Gaat u door met uw bezwaarschrift, dan krijgt u waarschijnlijk een brief met de vraag of u wilt dat er een hoorzitting komt. Bij de brief zit meestal een antwoordstrook. Wilt u uw bezwaren toelichting op de hoorzitting? Dan is het belangrijk dat u dit aankruist op de antwoordstrook en de strook op tijd terugstuurt. Want als de instantie niets van u hoort, komt er ook geen hoorzitting.

Wat is een hoorzitting?

Een hoorzitting is een gesprek met 1 of meer medewerkers van de instantie. Bij medische zaken kan er ook een arts bij zijn, en in WAO- en WIA-zaken kan uw werkgever erbij zijn.
In een hoorzitting kunt u uw bezwaren verder toelichten en kan de instantie u om meer informatie vragen.
U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Komt u wel, dan mag u iemand meenemen, bijvoorbeeld een advocaat, iemand van de vakbond, uw partner of een bekende.

Tip

U kunt de instantie vragen om uw onkosten te vergoeden als u gelijk krijgt. Bijvoorbeeld uw reiskosten of de kosten van degene die u helpt. Het is verstandig om dit meteen in uw bezwaarschrift te doen, maar het kan ook nog tijdens de hoorzitting.

Vergelijk hulpaanbod