Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Uitkeringen

Behandeling bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een andere medewerker dan de persoon die de beslissing genomen heeft.

Telefonisch uitleg

Misschien belt deze medewerker u op om uitleg te geven. Bent u tevreden met de uitleg? Dan kan de medewerker u vragen om uw bezwaarschrift in te trekken. Heeft u toch nog vragen of twijfels? Zeg dan dat u door wilt gaan met uw bezwaarschrift.

Brief over hoorzitting

Gaat u door met uw bezwaarschrift, dan krijgt u waarschijnlijk een brief met de vraag of u wilt dat er een hoorzitting komt. Bij de brief zit meestal een antwoordstrook. Wilt u uw bezwaren toelichting op de hoorzitting? Dan is het belangrijk dat u dit aankruist op de antwoordstrook en de strook op tijd terugstuurt. Want als de instantie niets van u hoort, komt er ook geen hoorzitting.

Wat is een hoorzitting?

Een hoorzitting is een gesprek met 1 of meer medewerkers van de instantie. Bij medische zaken kan er ook een arts bij zijn, en in WAO- en WIA-zaken kan uw werkgever erbij zijn.
In een hoorzitting kunt u uw bezwaren verder toelichten en kan de instantie u om meer informatie vragen.
U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Komt u wel, dan mag u iemand meenemen, bijvoorbeeld een advocaat, iemand van de vakbond, uw partner of een bekende.

Tip

U kunt de instantie vragen om uw onkosten te vergoeden als u gelijk krijgt. Bijvoorbeeld uw reiskosten of de kosten van degene die u helpt. Het is verstandig om dit meteen in uw bezwaarschrift te doen, maar het kan ook nog tijdens de hoorzitting.