Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift op tijd indient. Want als de instantie uw bezwaarschrift te laat ontvangt, hoeft ze het niet in behandeling te nemen. Met deze tips zorgt u dat u op tijd bent.

Lees de beslissing goed

  • In de beslissing staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Meestal is dat 6 weken, maar soms is het korter. Het is dus verstandig om de beslissing goed te lezen.
  • In de beslissing staat ook naar welk adres u het bezwaar kunt sturen.

Manieren om bezwaarschrift in te dienen

  • U kunt uw brief met de post versturen. Dat kunt u het beste ruim op tijd doen, dus niet op de laatste dag. U kunt uw brief aangetekend versturen of met de gewone post.
  • U mag de brief ook afgeven aan de balie; vraag dan om een ontvangstbewijs.
  • Bij sommige instanties kunt u uw bezwaarschrift via de website indienen. Dan is het verstandig om goed op te letten of de verzending gelukt is.

Even bellen

  • De meeste instanties sturen een ontvangstbevestiging. Heeft u 3 dagen voor afloop van de termijn nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan kunt u even bellen of uw brief wel is aangekomen. Is uw brief niet aangekomen? Dan heeft u nog tijd om uw brief opnieuw op te sturen of af te geven.
Vergelijk hulpaanbod