Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Uitkeringen

Tips voor het indienen van uw bezwaarschrift

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift op tijd indient. Want als de instantie uw bezwaarschrift te laat ontvangt, hoeft ze het niet in behandeling te nemen. Met deze tips zorgt u dat u op tijd bent.

Lees de beslissing goed

  • In de beslissing staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Meestal is dat 6 weken, maar soms is het korter. Het is dus verstandig om de beslissing goed te lezen.
  • In de beslissing staat ook naar welk adres u het bezwaar kunt sturen.

Manieren om bezwaarschrift in te dienen

  • U kunt uw brief met de post versturen. Dat kunt u het beste ruim op tijd doen, dus niet op de laatste dag. U kunt uw brief aangetekend versturen of met de gewone post.
  • U mag de brief ook afgeven aan de balie; vraag dan om een ontvangstbewijs.
  • Bij sommige instanties kunt u uw bezwaarschrift via de website indienen. Dan is het verstandig om goed op te letten of de verzending gelukt is.

Even bellen

  • De meeste instanties sturen een ontvangstbevestiging. Heeft u 3 dagen voor afloop van de termijn nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan kunt u even bellen of uw brief wel is aangekomen. Is uw brief niet aangekomen? Dan heeft u nog tijd om uw brief opnieuw op te sturen of af te geven.