De uitkeringsinstantie moet binnen een aantal weken een beslissing over uw bezwaarschrift nemen.

Hoeveel tijd?

De gemeente heeft 6 of 12 weken de tijd om op uw bezwaar te reageren. De SVB en het UWV meestal 13 weken. U kunt aan de instantie vragen voor welke datum u de beslissing kunt verwachten. De instantie mag de termijn 1 keer met 6 weken verlengen, maar dat moet ze dan wel aan u laten weten.

Als de beslissing te laat komt

Neemt de instantie niet op tijd een beslissing over uw bezwaarschrift? Dan kunt u een brief schrijven waarin u vraagt of ze binnen 2 weken een beslissing wil nemen. Die brief heet ‘ingebrekestelling’. In de brief kunt u ook om een dwangsom vragen voor als ze dat niet doet.

Tip

  • Weet u niet precies voor welke datum de instantie een beslissing moet hebben genomen? Dan kunt u dit navragen bij de instantie zelf of bij het Juridisch Loket.
  • U kunt het Juridisch Loket vragen om u te helpen met de brief.
  • Het is het verstandig om ‘ingebrekestelling’ boven de brief te zetten. Dan weet de instantie meteen waar het om gaat.
Vergelijk hulpaanbod