Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Wat is een pensioentekort?

Lang niet iedereen bouwt vanzelf een volledig aanvullend pensioen op van 70% van zijn loon. U heeft dan een pensioentekort, of een 'pensioengat'.

Pensioentekort

Er zijn verschillende manieren waarop een pensioengat kan ontstaan. Voor veel mensen geldt een van onderstaande situaties:

  • U bent zo nu en dan van baan veranderd
  • U bent na uw 25e jaar begonnen met werken
  • U heeft gewerkt bij een bedrijf dat geen regeling van aanvullend pensioen had
  • U bent ooit tijdelijk gestopt met werken (onbetaald verlof, zorg, werkloosheid)
  • U wilt eerder stoppen met werken
  • U bent tijdens uw pensioenopbouw gescheiden
  • Uw pensioenfonds gaat uit van een ander AOW-bedrag dan u werkelijk ontvangt
  • U heeft korte periodes voor verschillende uitzendbureaus gewerkt

Pensioenbreuk

U gaat voor een andere werkgever werken en valt daardoor onder een andere pensioenverzekeraar of een ander pensioenfonds. Over uw oude pensioen worden geen salarisstijgingen doorberekend en aanpassingen aan loon- en prijsstijgingen vervallen. Dit tekort noemen we pensioenbreuk; alle andere soorten pensioentekort heten pensioengat.

Tijdelijk niet werken

Als u tijdelijk stopt met werken (zorg, onbetaald verlof, ontslag) bouwt u meestal geen pensioen op. Met een WW-uitkering bouwt u alleen pensioen op als u voor 1 januari 2011 werkloos bent geworden.

Eerder stoppen met werken

Als u gebruik maakt van een prepensioenregeling en voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, dan bouwt u geen aanvullend pensioen meer op. Tenzij u met de VUT bent, dan loopt de pensioenopbouw gewoon (gedeeltelijk) door.

Echtscheiding

In de meeste gevallen wordt bij een scheiding het aanvullend pensioen over beide ex-partners verdeeld. Zo kan een scheiding voor een pensioengat zorgen. Mochten u en uw partner wel afspraken over de verdeling van het pensioen bij een scheiding gemaakt hebben, dan is dat waarschijnlijk niet het geval.

Uitzendwerk

Mensen van 21 jaar en ouder die meer dan 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau werken, bouwen pensioen op. Neemt u eenmaal deel aan de pensioenregeling, dan blijft u deelnemer, ook als u naar een ander uitzendbureau overstapt. Pas als u langer dan een jaar niet voor een uitzendbureau werkt, geldt weer de wachttijd van 26 weken. De opbouw van uw pensioen houdt op als u stopt met werken of als u voor een niet-aangesloten bedrijf gaat werken. Bijna alle uitzendbureaus in Nederland zijn aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).