Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Pensioentekort door wisseling pensioenfonds

Een oplossing voor een pensioenbreuk (pensioentekort door wisseling van pensioenfonds) is waardeoverdracht in combinatie met indexering. Waardeoverdracht is mogelijk sinds 1994. Als u voor 8 juli 1994 van baan bent veranderd, kunt u soms met terugwerkende kracht uw pensioenaanspraken laten overdragen.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht betekent dat u uw oude pensioen meeneemt naar uw nieuwe werkgever. Uw oude pensioen groeit dan mee met uw nieuwe pensioen. Salarisstijgingen worden doorberekend over het hele pensioen, en het hele pensioen wordt aangepast aan loon- en prijsstijgingen. Een extra voordeel: u hebt niet te maken met een ingewikkelde pensioenadministratie door vele kleine pensioentjes.
Uw pensioenverzekeraar kan voor u berekenen of waardeoverdracht in uw situatie voordelig is.

Indexering

Indexering is een manier om pensioenen waardevast of welvaartsvast te houden. Waardevast wil zeggen dat het pensioen omhooggaat als de prijzen omhoog gaan. Welvaartsvast wil zeggen dat het pensioen omhooggaat als de lonen omhoog gaan.
Als een pensioenfonds pensioenen indexeert, moet het ook de pensioenen indexeren van oud-deelnemers (de mensen die geen premie meer betalen). Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren, ze doen dat meestal alleen als ze genoeg geld over hebben.
Uw pensioenuitvoerder moet u laten weten of uw pensioen geïndexeerd wordt, en met hoeveel procent. Ook als u geen premie meer betaalt, hebt u recht op deze informatie.