Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

IOAW-uitkering voor 55-plussers

Een IOAW-uitkering is een speciale bijstandsuitkering voor 55-plussers. IOAW is de afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Voor wie?

U kunt de uitkering aanvragen als u na afloop van uw WW-uitkering of WGA-uitkering nog steeds werkloos bent. U krijgt alleen IOAW als u (en/of uw partner) geen (of weinig) inkomsten heeft.

Vermogen

Bij de IOAW hoeft u uw vermogen niet op te maken. Dit is het verschil met de gewone bijstandsuitkering uit de Participatiewet. Vermogen is: spaargeld, een koophuis, een auto of caravan en andere spullen van waarde.

Voorwaarden

U krijgt IOAW na uw WW-uitkering als het volgende voor u geldt:

  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren, en
  • U was 50 jaar of ouder toen u in de WW kwam, en
  • U heeft 4 maanden of langer een WW-uitkering gehad, en
  • Uw WW-uitkering is afgelopen.

Was u 60 jaar of ouder op het moment dat u werkloos werd? Dan kunt u een IOW-uitkering aanvragen.

U krijgt IOAW na uw loongerelateerde WGA-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren, en
  • U was 50 jaar of ouder toen u een loongerelateerde WGA-uitkering kreeg, en
  • Uw WGA-uitkering is gestopt omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Hoogte

De IOAW vult de inkomsten van u en uw partner aan tot bijstandsniveau. Heeft u een kleine WW-of WGA-uitkering ontvangen omdat u een (kleine) deeltijdbaan had? Dan zal de IOAW-uitkering aanvullen tot het niveau van het maandloon waarop uw WW- of WGA-uitkering was gebaseerd. Het is mogelijk dat uw IOAW-uitkering of totale inkomen van u en uw partner dan lager is dan een bijstandsuitkering. U kunt dan misschien een aanvullende bijstandsuitkering (Participatiewet) krijgen, maar alleen als u geen of weinig eigen vermogen heeft.

IOAW-uitkering aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u aan bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) via werk.nl. Heeft u een partner? Dan moet u de uitkering samen aanvragen. Is de aanvraag compleet? Dan stuurt UWV uw aanvraag door naar de gemeente. Die moet binnen 8 weken beslissen of u een uitkering krijgt.

Afbouwen

De IOAW wordt sinds 1 januari 2015 langzaam afgebouwd. Dat wil zeggen dat u geen IOAW-uitkering meer kunt aanvragen als u op of na 1 januari 1965 bent geboren.