De Wajong 2015 is een regeling voor jonggehandicapten. Met ingang van 1 januari 2015 kunnen alleen jongeren die blijvend niet (of nauwelijks) kunnen werken nog in de Wajong komen. Vandaar de naam Wajong 2015.

Jonggehandicapt

Wanneer ben je jonggehandicapt?

  • Je bent 18 jaar en je kunt door een ziekte of beperking niet (of nauwelijks) werken. Of:
  • Je bent ouder dan 18 maar jonger dan 30. Door een ziekte of een beperking kun je niet (of nauwelijks) werken. Én voordat je je ziekte of beperking kreeg studeerde je 6 maanden of langer.

Oude Wajong-regelingen

Naast de Wajong 2015 zijn er nog de 2 oude Wajong-regelingen: Wajong tot 1 januari 2010 (oude Wajong) en Wajong van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 (Wajong 2010).

Meer informatie

Meer informatie over de Wajong 2015 en de oude Wajong-regelingen staat op de website van UWV.

Hoogte Wajong 2015

De Wajong 2015 uitkering is 70% van het minimum (jeugd)loon. Voor wie niet kan werken is de uitkering 75% van het minimum (jeugd)loon. Je moet de uitkering zelf aanvragen bij UWV. De uitkering gaat in op de dag waarop je de aanvraag deed, maar je moet wel eerst 18 jaar zijn. Er geldt geen wachttijd.

Hoogte oude Wajong-regelingen

De hoogte van de uitkering van de oude Wajong en de Wajong 2010 is ook 70% van het minimumloon. Voor wie niet kan werken is de uitkering 75%. De oude Wajong-regelingen en de nieuwe Wajong 2015 zijn op dit gebied gelijkgetrokken.

Wajong en werken

Ga je werken? Vanaf 1 januari 2021 verandert de manier waarop UWV de uitkering berekent. Dat geldt voor alle Wajong-regelingen. Meer werken loont. Meer hierover staat op: UWV/veranderingen Wajong en rijksoverheid.nl.

Tot wanneer?

Wajong stopt op de AOW-leeftijd. In 2021 is dat op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.

Aanvullingen op de Wajong

Voor Wajongers die voor lange tijd veel hulp en verzorging thuis nodig hebben, kan het UWV het percentage van de uitkering verhogen naar 85% of 100%. Je moet hier zelf om vragen bij UWV.

Wajongers met een gezinsinkomen onder het sociaal minimum kunnen een toeslag van het UWV krijgen.

Wajongers hoeven minder belasting te betalen. Dit belastingvoordeel heet jonggehandicaptenkorting. De hoogte hiervan is in 2021 €761.

Wajongers kunnen een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten krijgen voor de extra ziektekosten die zij maken. Die is in 2021 €185,61.

Vergelijk hulpaanbod